Et stort antall statlige etater, blant dem forsvarsdepartementet, direktoratet for miljøvern og arbeidsdepartementet, risikerte å måtte stenge denne helgen på grunn av pengemangel.

Men det nye vedtaket sikrer videre finansiering av driften frem til oktober 2012.

Med 67 mot 32 stemmer godkjente Senatet forslaget om å bruke 915 milliarder dollar, etter at Representantenes hus vedtok budsjettet fredag.

Senatet godkjente lørdag også en midlertidig forlengelse av skattekutt for vanlige amerikanere.

Arbeidsledighetstrygd

Kompromissavtalen, som ble forhandlet fram fredag, innebærer bare et skattereduksjonen forlenges i to måneder. Obamas ønske var at forlengelsen skulle være for ett år, men presidenten er likevel fornøyd.

— Dette er penger som familier, bedrifter og hele økonomien vil ha nytte av, sa president Barack Obama etter avstemmingen.

Avtalen inneholder også en forlengelse i to måneder av arbeidsløshetstrygden for å bidra til å få i gang den økonomiske veksten igjen. Tiltakene kan være slutten på en bitter, et år lang strid mellom republikanere og demokrater, men de kan også markere frontene i forkant av en ny kamp om de samme temaene i valgåret 2012.

— Dette er en livslinje som flere enn 2,5 millioner mennesker hadde mistet om ikke Kongressen hadde handlet, sier Obama.

Håper på forlengelse

De opphetede budsjettforhandlingene har vært et intenst drama mellom republikanere og demokrater. Obama ber nå Kongressen innstendig om at den etter juleferien handler raskt for å forlenge perioden for skattekuttene til ett år.

— Denne avtalen gjelder bare for to måneder, og det vil være utilgivelig om Kongressen ikke forlenger skattereduksjonen for middelklassen ut året. Det burde bare være en formalitet, og forhåpentligvis skjer det med så lite drama som mulig når de kommer tilbake i januar, sier presidenten.

Bismak av olje

Men Obamas midlertidige seier kommer med bismak. Republikanerne satte nemlig som betingelse at skattekuttet ikke skulle finansieres med skatteøkninger for de rike og knyttet en avtale til den omstridte oljeledningen Keystone XL fra Canada til Texas.

— For å oppnå noe her i gården, er du nødt til å inngå kompromisser, sa Senatets minoritetsleder Mitch McConnell før avstemningen.

Demokratene ga opp kravet om at Keystone XL skulle holdes atskilt fra skattediskusjonen. De har også foreløpig gitt opp skatteøkninger for de rikeste.

I henhold til avtalen må Obama nå innen 60 dager avgjøre om han vil gå videre med byggingen av oljeledningen eller erklære at oljehandel med Canada ikke er i USAs nasjonale interesse.

Demokratene ønsket i utgangspunktet å utsette en avgjørelse til 2013 for å undersøke alternative ruter for rørledningen. Avtalen om skattekutt mangler ennå godkjennelse i Representantenes hus. (©NTB)