Den norske avdelingen inngår i en bred internasjonal satsing, der en lang rekke lands avdelinger deltar under ledelse av Redd Barna i Storbritannia. Redd Barna har ingen stedlig representant i Iran, men samarbeider med lokale kontaktpersoner.

Vil søke om mer

– I første omgang gir vi en halv million kroner av våre egne penger. På nyåret vil det nok bli aktuelt å søke Utenriksdepartementet om mer, opplyser Søren Pedersen til NTB. Han leder nødhjelpsenheten i Redd Barna og koordineringsenheten i den internasjonale alliansen av Redd Barna-avdelinger.

Pedersen sier faren er stor for at hjelpeorganisasjonene løper i beina på hverandre, men setter sin lit til at Røde Halvmåne i Iran klarer å håndtere og fordele hjelpen på en effektiv måte, godt hjulpet av FN og Det internasjonale Røde Kors.

7.000 familier

– Redd Barna-alliansen er blitt tildelt et område med 7.000 familier like utenfor Bam. Her er ikke ødeleggelsene totale, men det er likevel snakk om rundt 50.000 mennesker som trenger hjelp av forskjellig slag. Mange har mistet husene sine, sier Pedersen. En representant fra norske Redd Barna vil bli sendt ned i løpet av uken.

Redd Barna har ikke store lagre å trekke på, men kjøper inn lokalt. Provisoriske varmeovner, telt og ulltepper fra Pakistan vil være på plass om få dager. Det er den britiske avdelingen av Redd Barna som har det overordnede ansvaret på stedet, og som sender ut sine forespørsler om hjelp til de ulike nasjonale avdelingene som inngår i alliansen.