• Jeg lever og arbeider som normalt, men selvsagt har dette vært et helvete som både jeg og resten av avisen kunne vært foruten, sier Jyllands-Postens utenriksredaktør Jan Lund, på norgesbesøk hos samarbeidende aviser.

PER CHRISTIANSEN

— Vi mener vi har gjort alt for å reparere på skaden. Vi har beklaget, vi har unnskyldt og vi har forklart. Alt er lagt ut på vår webside, på arabisk, engelsk, fransk, spansk og andre språk. Det er sendt ut informasjon på arabisk over jordansk radio og vi føler vi har brukt alle muligheter og enhver anledning til å beklage at vi har såret andres følelser, sier Lund.

Økende selvsensur

Historikken skulle være kjent, selv om de første reaksjonene ikke vakte all verdens oppmerksomhet etter trykkingen av Muhammed-tegningene i Jyllands-Posten 30. september. Lund gjentar i korte trekk at det hele startet for å skape debatt om pressens selvsensur i forhold til islamsk kultur.

— Vi mente vi så tegn til økende selvsensur i danske medier. En invitasjon ble sendt ut til alle danske avistegnere, vel 40 i tallet, og vi fikk bidrag fra 12 av dem. Oppgaven var nokså fri, de skulle tegne Muhammed slik de så ham i dag, forteller Lund. På forhånd var det ikke gjort noen egentlig konsekvensanalyse av publiseringen.

— Avisene skrives jo forlengs, ikke baklengs. Det er vanskelig å forutsi virkningen av alt man gjør. Men vi merket raskt at noen av tegningene utløste negative reaksjoner. Det kom nokså umiddelbart protester fra offisielle hold, bl.a. fra ambassader, og ingen av dem var av dramatisk art. Men snart begynte hat-mailene å strømme inn, sier Jan Lund.

Usikre følger

— Det er jo ikke bra om frykt skal hindre oss i å uttrykke oss fritt. Men det er vanskelig å spå noe om konsekvensene. Ikke minst fordi det er uklart hvilken rolle vår avis egentlig spiller i den dramatikken som har oppstått de siste ukene, altså lenge etter publiseringen i høst. Mye tyder på at tegningene er blitt en utløsende faktor i store underliggende spenninger, sier Lund.

Han mener det er lett å forklare hvorfor de mest dramatiske reaksjonene først kommer nå, flere måneder etter publiseringen.

En større plan

— Noen har hatt en plan for dette. At det har eksplodert nå, sier noe om at det er noen som trekker i trådene, sier Lund, som mener de radikale imamene har mye av skylden for å spre desinformasjon og hat blant sine tilhengere. Han er kritisk til mangelen på forsvar mot at danske og norske ambassader ble angrepet, der passiviteten var spesielt påfallende i Teheran.

— Iran utfordrer folkeretten, hele Vesten, med dette. Det fikk i hvert fall USA og Storbritannia til å skifte syn på saken etter at de skjønte at det muslimske opprøret også angikk dem selv.

Men det er all grunn til å peke på at det er finnes positive signaler. Verden blir neppe noen gang den samme, men jeg tror faktisk det som har skjedd kan gi en plattform for et nytt samarbeid, nye allianser og nye internasjonale samarbeidsformer - selv om det vil ta tid, sier redaktør Jan Lund.