KLAUS JUSTSEN

Leon Smith gjorde bruk av pressefriheten da han i sin lille ukeavis Lone Star Iconoclast oppfordret leserne til å stemme på John Kerry.

Et par uker senere føler Smith at det var en dødssynd han begikk ved å være mot George W. Bush.

Smith gir ut sin lille avis i Crawford, som siden 2001 har gjort det til god forretning å lansere seg som presidentens hjemby. Ved innkjørselen til byen, i et støvete veikryss, supleres et stort foto av George og Laura med et «Welcome to Crawford».

I byen der Bush kjøpte sin ranch i 1999, er ordfører Robert Campbell, som en god demokrat, Kerry-tilhenger, men han er untaket blant de vel 700 innbyggerne.

Så snart utgaven med den politiske lederen var kommet ut, strømmet det inn med rasende e-poster og like rasende brev. Salget av neste utgave falt fra knappe 1000 til mindre end 500, og det var en utgave med svært få annonser.

Forretningsfolkene i Crawford, hvilket vil si et par suvenirbutikker, en antikvitetshandler eller to og en bensinstasjon trakk alle annonser.

Det samme gjorde kafeen ved bensinstasjonen, der presidenten og hans secret service agenter av og til kjøper seg en hamburger eller en hot dog, som skylles ned med en cola. Crawford er helt tørlagt, noe som selvfølgelig ikke volder noe problem for avholdsmannen Bush.

Den skarpe reaksjonen kom ikke uventet på utgiver Smith.

— Jeg var klar over at vi kunne miste en annonsør eller to og at par abonnenter. Men dette er verre enn jeg ventet.

I den neste utgaven fikk leserne vite at avisen og utgiveren var blitt truet. Ikke bare med økonomiske konsekvenser, men de hadde til og med fått vite at de ville lide fysisk overlast. Heldigvis hadde det også kommet positive reaksjoner. Det skal være kommet 100 nye abonnenter.

Fra sin redaksjon i nabobyen Clifton forsikrer Leon Smith at han håper at gemyttene faller til ro etter valget, slik at han kan gjenetablere det gode forholdet til både annonsører og lesere i Crawford.

Det blir trolig en vanskelig oppgave, som kunne nærme seg det håpløse hvis presidenten skulle gå hen og tape valget, hvilket vil sette en stopper for Crawfords berømmelse.

Nick Sanos, som eier bensinstasjonen og kafeen, gjør det klart at han som en god texaner ikke vil la en så alvorlig forseelse gå i glemmeboken.

— Ikke tale om, lyder hans kategoriske dom.