– Den raske oppvarmingen i Antarktis viser hvor komplekst klimasystemet er, sier John Turner fra British Antarctic Survey.

Sammen med andre britiske forskere har han studert temperaturene i atmosfæren over Antarktis gjennom en 30-årsperiode. Studien presenteres i fredagens nummer av vitenskapstidsskriftet Science.

– Klimagasser kan ha en kraftigere virkning i Antarktis enn i resten av verden, med vi forstår ikke hvorfor.

De britiske forskerne har brukt værballonger til å måle temperaturendringer i atmosfæren over Antarktis. Målingene viser at temperaturen har økt med 0,5 til 0,7 grader hvert tiår de siste 30 årene. Gjennomsnittet for resten av verden har vært 0,2 grader per tiår.

Det betyr at oppvarmingen i Antarktis går langt raskere enn i resten av verden.