FNs høykommissær for menneskerettigheter Mary Robinson ber araberlandene avstå fra på nytt å fremme en resolusjon som sidestiller sionisme og rasisme under konferansen i Durban i Sør-Afrika.–Den som prøver å gjøre det, setter konferansen i fare, sa Robinson under et forberedende møte i Genève mandag.USA truet i forrige uke med å holde seg borte fra konferansen hvis erstatning for slaveri eller sionisme-resolusjonen blir satt på dagsordenen. USA deltok heller ikke på to tidligere FN-konferanser om rasisme, i 1978 og 1983, på grunn av sionisme-spørsmålet.— Ofrene for rasisme, fremmedfrykt og intoleranse ser hva som skjer her, og de vil se hva som skjer i Dubran, sa Robinson.Minstre fra mer enn 160 land ventes til konferansen i Durban, som pågår fra 31. august til 7. september.