— Et nytt element i ordkrigen mellom Russland og Vesten, sier Russland-forsker Julie Wilhelmsen ved Norsk Utenrikspolitiske Institutt (NUPI) i en kommentar til NTB.

Putin kom med kritikken i sin tale til nasjonen torsdag. Den russiske presidenten foreslår forhandlinger med NATO om CFE-avtalen, som handler om store våpenreduksjoner i Europa. Hvis disse forhandlingene ikke løser Russlands sikkerhetspolitiske problemer, vil Kreml trekke seg fra avtalen.

Rakettskjold Rakettskjoldet som USA vil sette opp i Polen og Tsjekkia for å beskytte seg mot raketter fra såkalte røverstater, er «en trussel mot Russlands nasjonale sikkerhet», sa Putin.

USAs planer om et rakettskjold i Europa er en torn i øyet på de russiske lederne. Putin gikk sterkt ut mot vestlige land og anklaget NATO-medlemmene for ikke å respektere bestemmelsene i avtalen.

— NATO anlegger militære baser langs våre grenser og går så langt som til å planlegge deler av sitt rakettskjold til Polen og Tsjekkia. Derfor vil vi ikke lenger føle oss bundet av CFE om våpenreduksjoner, sa Putin ifølge nyhetsbyrået Reuters.

CFE-avtalen ble undertegnet i 1990 mellom NATO og Warszawapakten og omfatter store våpenreduksjoner. Problemet for CFE var at Sovjetunionen og Warszawapakten gikk i graven året etter at avtalen var undertegnet. Derfor ble det i 1999 utarbeidet en ny avtale som var tilpasset det nye politiske landskapet i Europa. Denne nye avtalen er bare ratifisert av fire land, blant dem Russland.

Ordkrig - Jeg synes dette ser ut som en reaksjon på planene om å lage et rakettskjold, sier NUPI-forsker Julie Wilhelmsen.

— Men det er også et nytt element i ordkrigen mellom Russland og Vesten. Russland tolker vestlige utspill som antirussiske selv om det eksplisitt er sagt at de ikke er det.

Hun mener det er naturlig å se både Putins utspill om CFE-avtalen og anklagene om innblanding i indre russiske forhold som ledd i det samme.

— Det er del av en intern mobilisering, der antivestlige holdninger har vært sterke lenge. Putin tegner et generelt verdensbilde der fienden er Vesten.

Innblanding I talen hevdet Putin at utenlandsk kapital brukes til direkte innblanding i Russlands indre anliggender.

— Enkelte personer står ikke tilbake for å bruke de skitneste midler for å nøre opp under hat mellom ulike religiøse og etniske folkegrupper i vårt flernasjonale land, sa han.

Han nevnte ingen konkrete navn, men ordene var tilsynelatende rettet mot opposisjonsbevegelsen Et annet Russland, som ledes av den tidligere sjakkmesteren Garri Kasparov. Den blir i Vesten oppfattet som et mer liberalt og demokratisk alternativ til Putin og makteliten i Kreml.

- Misbruk av ideologi - Ikke alle liker den stabile og trinnvise framgangen i landet vårt. Noen bruker den demokratiske ideologien for å blande seg inn i våre indre anliggender, sa Putin.

Det er trolig siste gang Putin holder en slik tale til nasjonen ettersom Russland velger ny president i mars neste år.

Men han fikk applaus da han sa at «det er for tidlig for meg å skrive mitt politiske testamente». Ifølge den ekstreme, men Kreml-lojale Vladimir Sjirinovskij, var uttalelsen «en antydning om at Putin ikke ser oppgaven sin som avsluttet», ifølge nyhetsbyrået AFP.

FRISTILLER RUSSLAND: CFE-avtalen fra 1990 omfatter store våpenreduksjoner.
STR