Japan har kommet med formelle protester ovenfor USA etter at ubåten USS Greeneville senket den japanske tråleren Ehime Maru forrige uke. Det er avdekket at to sivile gjester satt ved to av de tre kontrollpostene da ubåten foretok en oppstigning og smalt inn i tråleren.

Japan reagerer sterkt på at sivile gjester fikk adgang til ubåtens kontroller, selv om det ikke er bevist at de var skyld i ulykken. Marineoffiserer har imidlertid sagt at sivilistene kan ha forstyrret mannskapet på USS Greeneville.

Japans utenriksminister, Yohei Kono, har protestert overfor den amerikanske forsvarsministeren, Colin Powell, om mangelen på informasjon om de siviles rolle i ulykken.

— Pentagon skal utføre en grundig etterforskning og informere Tokyo, hevder Powell.

Ulykken utenfor Hawaii førte til at ni personer er savnet - alle antatt døde.(Origo)