TRON STRAND tron.strand@bt.noGøteborg

— Rakettskjoldet omtales ikke lenger som nasjonalt av USA. Det vil omfatte flere land. Uansett hva USA kommer frem til, vil det berøre Norge, sier Stoltenberg.

Overfor Bergens Tidende vil ikke Stoltenberg utdype dette nærmere. USAs president George W. Bush har hamret løs på europeiske ledere med et enkelt budskap siden han landet i Spania tirsdag:

Pøbelstatene USA vil komme til å vrake ABM-avtalen, og utvikle et rakettskjold - enten NATO-landene vil eller ikke.

Rakettskjoldet er ment å beskytte mot atomraketter terrorister og såkalte pøbelstater som Iran, Irak og Nord-Korea kan tenkes å avfyre. Årsaken til at Europas ledere kommer Bush i møte, er trolig at de ser en viss mulighet for at det europeiske kontinentet kan beskyttes av skjoldet.

Radarer i Europa Rakettskjoldet er et meget teknisk avansert system. Radarer over hele kloden vil oppdage raketter i en tidlig fase, varsle rakettbaser som sørger for å skyte ned atomrakettene før de gjør noen skade.

Sentrale radarer er plassert i Fylingsdale i Storbritannia og Thule på Grønland. Bergens Tidende har tidligere i flere artikler avdekket at også radaren i Vardø - Globus II - ved hjelp av enkle, tekniske grep kan kobles på rakettforsvaret. Globus II kommer fra USA, og den tekniske innretningen er skreddersydd for å inngå i rakettforsvaret.

I går gjentok statsminister Stoltenberg at Globus II "ikke er en del av rakettforsvaret".

Europas ledere snur President Bush' besluttsomhet har gjort inntrykk, og for første gang har en rekke europeiske ledere varslet at de støtter USAs planer.

— Jeg tror ikke vi trenger å utvikle systemet alene, sier Bush.

Land som nå indirekte støtter USAs planer om å bygge "sønn av Star Wars" er Storbritannia, Spania, Italia, og nye NATO-land som Ungarn og Tsjekkia.

— Rakettforsvaret er relativt akseptabelt, sier Tsjekkias president, Vaclav Havel.

— Jeg tror folk går i vår retning, sier George W. Bush.

Vraking av ABM-avtalen En som er på rett spor er Storbritannias statsminister, Tony Blair. Han sier at det finnes flere "ustabile stater som utvikler atomvåpenarsenaler. Vi må se på alle muligheter, inklusive rakettskjold, for å håndtere denne trusselen".

Samtidig er Frankrikes president Jacques Chirac bekymret for USAs planer. Det antydes at Frankrike kan være villig til å drøfte rakettskjoldet, men avviser vrakingen av ABM-avtalen.

George W. Bush er ikke bekymret for at ABM-avtalen kan ryke. Han mener avtalen, som forbyr USA og Russland å bygge opp nasjonale forsvarssystemer mot atomvåpen, er "en relikvie fra den kalde krigen".

Bush er her på kollisjonskurs med Norge og Jens Stoltenberg:

— ABM-avtalen og andre inngåtte avtaler må respekteres. De kan ikke ensidig sies opp, sier han til Bergens Tidende.