NIELS-VICTOR CHRISTIANSEN

London

Fire år før de sovjetiske planene om å plassere atomraketter på Cuba, rettet imot USA, skapte verdenskrise i 1962, var sovjetiske atomraketter i all hemmelighet plassert i Øst-Tyskland og rettet mot mål i Storbritannia. Avsløringen er først kommet etter at en tysk forsker nå har fått adgang til de gamle sovjetiske militære arkiver og har innhentet vitneutsagn fra tidligere sovjetiske toppoffiserer. Hvis plasseringen av rakettene, som også kunne nå Paris, var blitt kjent omgående i 1958, ville den første store stormaktskonfrontasjon i Den kalde krigens atomkappløp ha oppstått i Europa, ikke på Cuba. Den daværende sovjetiske leder, Nikita Krustjov, hadde et brennende ønske i atomkappløpets første år om å kunne true London og Paris. Under Suez-krisen i 1956 fremsatte han trusler overfor Storbritannia og Frankrike som viste seg å være tomme. Men i 1958 var hans ønske oppfylt. I 1958 ble mobile avfyringsramper plassert i Fürstenberg, 80 km nord for Berlin. Det østtyske regime fikk tilsynelatende ingen beskjed om det. Den hemmelige operasjonen er avslørt av Matthias Uhl fra universitetet i Halle og er omtalt i The Times. Rakettene var SS3-raketter med en rekkevidde på 1200 km. De kunne ha sprenghoder med en styrke på 20 ganger Hiroshimabomben. To avfyringsramper og seks raketter var i Fürstenberg. To andre ramper var i Vogelsang. Blant hovedmålene var i atominstallasjoner nord og nordøst for London, der den amerikanske strategiske luftkommando var etablert på seks forskjellige baser. Rakettrampene ble trukket tilbake i 1959. Jyllands-Posten/Bergens Tidende