Quang Do får prisen blant annet for et utrettelig menneskerettighetsarbeid.

Raftostiftelsen karakteriserer Quang Do som Vietnams mest fremtredende forsvarer av demokrati, religionsfrihet og grunnleggende menneskerettigheter.

I begrunnelsen for tildelingen trekkes frem hans personlige mot og utenholdenhet gjennom tre ti år i fredelig opposisjon til kommunistregimet i Vietnam.

De siste 25 årene har prisvinneren tilbrakt inn og ut av fengsel. Han sitter nå i husarrest.

Raftoprisen deles ut på Den Nationale Scene 4. november.

I begrunnelsen fra komiteen heter det følgende:

"Thich Quang Do er en intellektuell leder og en forenende kraft i sitt hjemland. Som munk, forsker og forfatter har han viet livet til å fremme rettferdighet og buddhismens budskap om ikke-vold, toleranse og medfølelse.

Gjennom politiske opprop har Thich Quang Do utfordret myndighetene til dialog om demokratiske reformer, pluralisme, trosfrihet, menneskerettigheter, og nasjonal forsoning. Dette har gitt demokratibevegelsen retning og kraft.

Men prisen har vært høy. Thich Quang Do har tilbrakt til sammen 25 år i fangeskap og i dag, 77 år gammel, sitter han fortsatt i husarrest. Herfra viderefører han kampen."

Her kan du lese mer omThich Quang Do: (ekstern side på engelsk)

FÅR PRIS: Buddhistmunken Thich Quang Do. FOTO: RAFTOSTIFTELSEN