Organisasjonen Agora, ved dens leder Pavel Tsjikov (36) er årets vinner av Raftoprisen, offentliggjorde priskomiteens leder Martin Paulsen klokken 10 torsdag.

Se hele begrunnelsen for prisen i videoen øverst på siden!

LEDER: Pavel Tsjikov mottar prisen på vegne av menneskerettighetsorganisasjonen.
RAFTOSTIFTELSEN

- Tildelingen er en anerkjennelse av deres utrettelige og profesjonelle arbeid for å forsvare rettssikkerhet og andre menneskerettigheter i et Russland hvor organisasjoner og enkeltpersoner utsettes for tiltakende press fra landets myndigheter. Situasjonen for menneskerettighetsorganisasjoner i Russland er i dag så vanskelig at Agora ikke kan ta imot prisbeløpet som følger med Raftoprisen, heter det i begrunnelsen for tildelingen, som priskomiteens leder Martin Paulsen leste opp under offentliggjøringen.

— Må takke nei til prispenger

I juli 2014 fikk Agora nemlig merkelappen «utenlandsk agent» av justisdepartementet, fordi de mottar økonomisk støtte fra utlandet og angivelig bedriver politisk virksomhet. Loven om «utenlandske agenter» innebærer blant annet økte krav til rapportering om organisasjonens økonomi og virksomhet. Dersom Agora nekter å etterleve lovens krav, risikerer de å bli tvangsoppløst av myndighetene. Én konsekvens av dette er at Agora ser seg nødt til å takke nei til prisbeløpet på 20.000 amerikanske dollar som følger med Raftoprisen, forklarte Paulsen.

OFFENTLIGGJORDE: Leder for priskomiteen, Martin Paulsen, er selv førsteamanuensis ved UiB med Russland som sitt spesialfelt.

Agora er en sammenslutning av menneskerettighetsorganisasjoner i byene Kazan, Cheboksary og Tsjita. Den består av rundt 35 jurister som fører saker knyttet til myndighetenes overgrep i de fleste av Russlands regioner. En av de viktigste aktivitetene er forsvar av aktivister, bloggere, journalister og ikke-statlige organisasjoner mot offentlige instansers ulovlige handlinger. Agora jobber gratis for sine klienter, men juristene får betalt gjennom donasjoner til organisasjonen.

Slik beskrever leder Pavel Tsjikov historien til en av organisasjonens klienter:

«Lutskevitsj er en 22 år gammel HF-student som er dømt til 3 1/2 års fengsel beskyldt for vold mot offentlig tjenestemann under en demonstrasjon mot innsettelsen av Vladimir Putin til hans tredje presidentperiode 6. mai 2012. 22. april 2013 ble han banket opp av politimannen som eskorterte ham til en høring om forlengelse av varetektsfengslingen. Etter høringen fikk han fem karateslag i halsregionen av en sersjant. Deretter ble han lagt i håndjern og stengt inne i et glassbur på én kvadratmeter i mer enn en time. Ifølge Lutskevitsj hadde han ikke gjort noe som skulle tilsi en slik reaksjon – politimannen likte bare ikke måten han hadde sett på ham. Lutskevitsj er et av flere ofre for politivold i det som omtales som årets viktigste rettssak i Russland»

Aktivist

Agoras leder Pavel Tsjikov er ifølge Rafto-komiteen svært synlig i det russiske menneskerettighetsmiljøet. Han har ledet Agora siden oppstarten i 2005 og har særlig fokusert på ofrene for myndighetenes maktmisbruk. Han har vært med på å utforme prinsippene for en reform av Det russiske innenriksministeriet. I tillegg har han publisert en rekke artikler om reformer av det russiske politiet og han skriver regelmessig for Forbes.ru, Gazeta.ru, Novaja Gazeta og Slon.ru. Tsjikov sitter i Presidentens råd for utvikling av sivilsamfunn og menneskerettigheter, noe som også viser Agoras vilje og evne til konstruktiv dialog med myndighetene der dette er mulig.

I den tilspissede geopolitiske situasjonen er en organisasjon som Agora svært viktig for å ivareta den russiske rettsstaten og dermed en demokratisk utvikling i landet. Raftostiftelsen ønsker å løfte frem deres arbeid som et eksempel på hvordan man kan kjempe for grunnleggende menneskerettigheter også i dagens Russland, heter det i begrunnelsen for prisen.

Glemte konflikter

Raftoprisen har som mål å sette søkelys på glemte konflikter, overgrep og på personer eller miljøer som trenger og fortjener verdens oppmerksomhet.

Prisen ble opprettet i 1986 til minne om NHH-professor Thorolf Rafto for hans utrettelige arbeid for demokrati og menneskerettigheter.

Blant tidligere vinnere er Aung San Suu Kyi (1990) fra Burma og Shirin Ebadi (2001) fra Iran. Begge fikk senere Nobels fredspris.

VANT I FJOR: Maryam al Khawaja fra Bahrain Center for Human Rights fikk overrakt prisen i fjor høst. ARKIVFOTO: VEGAR VALDE

I fjor gikk prisen til Bahrain Center for Human Rights. Selve utdelingen finner sted i november, og i fjor høst kom Maryam al-Khawaja til Bergen for å motta prisen på vegne av vinneren. Hun lever til daglig i eksil i Danmark. Tidligere i høst ble hun fengslet da hun forsøkte å komme seg inn i hjemlandet Bahrain.Årets pris deles ut søndag 2. november 2014, kl.18.00-19.15 på Den Nationale Scene (DNS) i Bergen.