n Tildelt The National Campaign on Dalit Human Rights, India

n Av Indias ca. 1 milliard mennesker er ca. 167 millioner stemplet som «urene», «kasteløse» eller «urørbare». De kaller seg selv daliter – de undertrykte

n Identiteten som dalit i det indiske samfunnet og kampen for verdighet og grunnleggende rettigheter er formet av dalitenes tusenårige historie med ydmykelser, undertrykkelse og eksklusjon

n De har ikke samme adgang til utdanning og helsetjenester, diskrimineres sosialt og religiøst og ekskluderes fra store deler av arbeidslivet, fratas eiendom og tvinges til å bo i egne bydeler og landsbyer. I følge kampanjen er det snakk om systematiske brudd på menneskerettighetene