Arne Liljedahl Lynngård, styreformann i Raftostiftelsen, har en del ikke helt gode erfaringer når det gjelder å få norske regjeringer til å ta opp kårene til tidligere Raftopris-vinnere med regjeringer i vinnernes hjemland. Senest gjelder det tildelingen til Rebiya Kadeer, der det tok et regjeringsskifte før den norske regjeringen påpekte situasjonen for uighur-befolkningen.

– Hva gjør dere nå?

– Vi er kjent med at det internasjonale nettverket for dalitene mener at den norske regjeringen har spilt en passiv rolle når det gjelder å få dalitenes sak behandlet i FN, i motsetning til for eksempel Danmark og Nederland. Det samme gjelder i bilaterale kontakter med den indiske regjeringen. Dette ønsker vi å få rettet på. Allerede nå vil vi søke å få i stand møter med utenrikskomiteen i Stortinget og den politiske ledelsen i Utenriksdepartementet i forbindelse med prisutdelingen 4. november. Vincent Manoharan, generalsekretær i Den nasjonale kampanjen for menneskerettigheter for dalitene, kommer til Norge og vi håper han kan få anledning til å legge frem fakta både om situasjonen for 167 millioner indere og det arbeidet kampanjen utfører, sier Lynngård.

Tidligere kandidat

Etter det BT kjenner til, har årets prisvinner vært vurdert som kandidat flere ganger. Styret i Raftostiftelsen mener at det er riktig å sette søkelyset på de uverdige forholdene for ca. to prosent av Indias befolkning, det året landet feirer 60-årsjubileum som selvstendig stat.

Da tildelingen ble kunngjort torsdag formiddag, sa Lynngård at Indias innsats for å håndheve lover som skal beskytte daliter er svært mangelfull. Landets statsminister har selv sammenlignet dalitenes situasjon med forholdene for svarte sørafrikanere under apartheid.

Han oppfordret på vegne av Raftostiftelsen den norske regjeringen til å ta opp spørsmålet om kastediskriminering gjennom det bilaterale samarbeidet med India, og at Norge må støtte og fremme initiativ i FN som kan bidra til å sette fokus på kasteproblematikk og arbeide frem tiltak for å bekjempe dette uverdige og diskriminerende systemet.

Kastebasert diskriminering

Rikke Nöhrlind fra Det Internasjonale Solidaritetsnettverket for Dalitene takket for den anerkjennelsen tildelingen av Raftoprisen betyr for å få kastediskriminering frem i lyset.

– Frem til i dag har dette bare fått begrenset oppmerksomhet av det internasjonale samfunnet, sa hun.

Nöhrlind pekte på at over en kvart milliard mennesker, hovedsakelig i Sørøst-Asia er utsatt for kastebasert diskriminering. I tillegg til India dreier det seg om Nepal, Pakistan, Bangladesh og Sri Lanka.

VANSEKLIG:DAlitene- "de kasteløse" lever under uverdige forhold, og undertrykkelse, vold og drap er en del av hverdagen.
Knut Egil Wang