JOHN LINDEBOTTEN

Professor Thorolf Raftos minnepris for 2004 setter søkelyset på menneskerettstilstanden i verdens folkerikeste land. Langt oppe i det nordvestlige Kina, med grenser mot Kasakhstan, Mongolia og Pakistan, ligger uigurenes autonome region Xinjiang.

— I denne provinsen bor det et tyrkisktalende folkeslag. Men etter hvert har millioner av kinesiske innvandrere overtatt stadig mer av den økonomiske og politiske styringen. Raftostiftelsen har fra ulike kilder fått dokumentert grove brudd på uigurenes sivile, politiske, økonomiske, sosiale, religiøse og kulturelle rettigheter. Det er kampen for disse rettighetene Rebiya Kadeer får Raftoprisen for, sier styreleder i Raftostiftelsen, Arne Lynngård.

I fengsel til 2006

— Men dessverre vil det bli umulig for Rebiya Kadeer å motta prisen den 7. november. Kadeer ble nemlig fengslet i 1999 og dømt til åtte års fengsel. Etter det vi har fått opplyst, kan straffen muligens bli litt innkortet, slik at hun slipper-ut i 2006, sier Lynngård.

— Hvem vil da ta imot prisen?

— Vi har invitert Rebiya Kadeers ektemann, Sadik Haji Rouzi, og deres datter, Akida Rouzi, som begge er bosatt i USA.

Rebiya Kadeer har utmerket seg i kampen for uighurenes rettigheter og mot sosial og økonomisk marginalisering. I 1997 etablerte hun «De tusen mødres bevegelse» for å fremme kvinners rettigheter og økonomiske frihet.

Hun har bidratt til å styrke uigurkvinners stilling gjennom å skape arbeidsplasser, gi mulighet for arbeidstrening og etablere kveldsskoler for uigurer som ikke har mulighet til vanlig skolegang.

«Det er vår moralske plikt å hjelpe dem som trenger det og vi må ikke glemme noen», er hennes humanistiske budskap.

Hemmelig rettsak

Kadeer beskrives som en karismatisk entreprenør og forretningskvinne. På 90-tallet vokste hun frem som et symbol på hvordan minoriteter kunne lykkes i Kina. Som anerkjennelse for hennes betydelige bidrag for kvinners rettigheter ble Kadeer utnevnt til Det kinesiske folkets rådgivende politiske kongress og Xinjiang regionale folkekongress. Hun var også delegat til FNs kvinnekonferanse i Beijing i 1995.

Hennes forhold til kinesiske myndigheter ble stadig dårligere etter at hennes mann, Sidik Rouzi, emigrerte til USA i 1997. Rouzi som selv er en tidligere politisk fange, har stått frem som en sterk kritiker av Kinas politikk i Xinjiang. Han har blant annet vitnet i Kongressen i USA.

Kadeer ble trakassert, ble fratatt sitt pass og fikk begrensninger i sin bevegelsesfrihet frem til hun ble arrestert i august 1999. Rettssaken var hemmelig og verken Kadeer eller hennes forsvarer fikk anledning til å uttale seg. Rebiya Kadeer har betalt en høy pris for å kritisere Kinas langvarige undertrykkelse av uigurene i Xinjiang.

Prisen gir mot og kraft

Generalsekretær for Amnesty International Norge, Petter Eide, er glad for at Rebiya Kadeer er tildelt Rafoprisen.

— Raftostiftelsen er veldig flink til å finne spesielle personer som nesten ingen har hørt om, men som senere blir viktige i arbeidet for menneskerettighetene. I Amnesty har vi lenge vært opptatt av at forholdene i Xinjiang, hvor det foregå en undertrykkelsen etter klassisk kinesisk mønster - tortur, fengslinger og økende bruk av dødsstraff, sier Petter Eide, som tror tildelingen av Raftoprisen vil få stor betydning for Rebiya Kadeer personlig, hvis hun får vite om den.

— Raftostiftelsen har en stor utfordring i å få brakt budskapet om prisen inn i cellen til prisvinneren. Men vi vet at samvittighetsfanger har fått krefter og mot til å holde ut både sykdom og tortur når de har fått vite at det er noen der ute som bryr seg om dem, sier Petter Eide.

— Med denne prisen vil Raftostiftelsen rette en kraftig appell til Kina om å føre en politikk som ivaretar sivile, økonomiske og kulturelle rettigheter for uighurene og andre minoriteter i Kina. Vi er bekymret for Rebiya Kadeers helsetilstand og ber om at hun løslates umiddelbart og betingelsesløst, sier Arne Lynngård.

<b>KJEMPER FOR MENNESKERETTIGHETER: </b>Styreleder for Professor Thorolf Raftos minnepris, Arne Liljedahl Lynngård, kunngjorde torsdag at prisen for 2004 går til Rebiya Kadeer fra uigurenes autonome region Xinjiang i Kina.<br/>FOTO: MARIT HOMMEDAL, SCANPIX