Flere meldinger på Twitter desiste timene tyder på at hun nå er ute av fengsel, men er tvunget til åoppholde seg i landet i hvert fall inntil et nytt rettsmøte som er berammet til1. oktober. På hennes egen Twitter-konto ble det ved 18-tiden lagt ut bilde avmenneskerettsaktivisten mens hun gjør v-tegn.

Maryam al-Khawaja skulle være en av hovedpersonen under Bergen InternasjonaleFilmfestival i neste uke. Der skal hun snakke til tusenvis av skoleelever og besøkende om denikkevoldelige kampen mot kongedømmet. Detrekker hun ikke.

— Maryam skulle vært et trekkplaster. Selv om hun ikkekommer, skal vi fokusere på situasjonen i Bahrain, Syria, Libya og den arabiske vår,sier sjef for skoleundervisningen under BIFF, Håkon Tveit.

Maryam al-Khawaja ble holdt i et kvinnefengseli byen Isa. Like etter at hun ankom den internasjonale flyplassen i slutten avaugust for å besøke sin far Abdullhadi al-Khawaja, ble hun arrestert anklagetfor å ha angrepet en politikvinne.

Nytt fengselsmøte

Raftostiftelsen som tildeltehenne menneskerettighetsprisen i vinter, harvært dypt bekymret.

— Fengslingen av henne er blittforlenget to ganger. Nå er det bebudet at den skal behandles i en høyererettsinstans 1. oktober.

Gjennom sin familie har Maryamal-Khawaja sagt at hun ble overfalt av politiet på flyplassen og kastet ifengsel med falske anklager.

Både søsteren og faren har iårevis kjempet mot regimet. Da de voldsomme opptøyene under den arabiske vårble brutalt slått ned, og faren Abdullhadi al-Khwaja fengslet på livstid. Bådeifølge FN og flere menneskerettighetsorganisasjoner er han utsatt for langvarigog systematisk tortur i fengslene.

Abduladhi al-Khawaja varnøkkelperson under den arabiske våren og protestene mot regimet i 2011 ogstifter av Bahrain Centre for Human Rights (BCHR.) Organisasjonens hovedkontorligger i København, fordi familien også har dansk pass etter å ha flyktet tillandet. Maryam al-Khawaja har overtatt som daglig leder for BCHR og driverutstrakt informasjonsvirksomh gjennom sosiale medier.

Lite troverdig

Seniorrådgiver Iver Ørstavik iRaftostiftelsen mener det er lite troverdig at det var Maryam al-Khawaja somangrep politiet.

— Huner en kvinne som er under 1,60 høy. Det skumle er at folk i Bahrain kan dømmesfor å sverte kongehuset, og fengselsstraffene kan bli langvarige, påpekerØrstavik.

Raftostiftelsen har samarbeidet med andre menneskerettighetsorganisasjoner for å få satt Maryam al-Khawaja fri.

— Så sent som i dag bledet levert en appell fra 155 ulike organisasjonen til kongen i landet omfrigivelse av Maryam, opplyser Ørstavik.

BCHR mener frigivelsen erpolitisk, og et resultat av politisk press mot landet, fordi den gikkfullstendig på tvers av beslutningen om forlenget varetekt.