Politiet har bare gitt vage begrunnelser for utvisningen.

Lynngaard kom mandag formiddag til El Aayon, hovedstaden i Vest-Sahara, sammen med Ronny Hansen og Rolf Vermundsen fra Støttekomiteen for Vest-Sahara, den tidligere AUF-lederen Eva Kristine Hansen og Kristian Tangen fra Fagforbundet.

Turen er kommet i stand på kort varsel etter at det de siste ukene har kommet meldinger om nye brudd på menneskerettighetene og flere rettssaker mot lokale menneskerettighetsaktivister.

Raftostiftelsen tildelte i 2002 Raftoprisen til Dadach Dadach som også skulle besøkes. I dag skal det være en rettssak mot 16 unge menneskerettighetsaktivister etter at de demonstrerte i forrige uke.

Den norske gruppen hadde bedt om å få være til stede ved rettssaken, og var ønsket velkommen av den lokale dommeren.

I kveld fikk nordmennene beskjed om at en lokal menneskerettighetsaktivist de hadde hatt kontakt med tidligere på dagen var blitt arrestert av politiet. De møtte frem på hovedpolitistasjonen for å få klarhet i hans skjebne.

I stedet fikk de beskjed av den lokale politisjefen om at de var uønsket i regionen og at de måtte reise fra hovedstaden umiddelbart under politieskorte.

Arne Lynngaard forteller til Bergens Tidende at de har fått beskjed om at de utvises av hensyn til egen sikkerhet:

— Politisjefen sa at det finnes mange marokkanere her som ikke ser med blide øyne på besøk som dette, forteller formannen i rafto-stiftelsen.