Radioaktivt jod er oppdaget i sjøen flere hundre meter utenfor atomkraftverk i Japan.

Forekomstene ved Fukushima-anlegget er 1.250 ganger større enn det tillatte nivået, opplyser japanske atomsikkerhetsmyndigheter.

Myndighetene henviser til målinger gjort av energiselskapet TECPO. Mengden jod-131 er mye høyere nå enn i prøver tatt forrige uke, melder NTB.

— Dersom du drakk 500 milliliter vann med dette jod-nivået, så ville du nådd grensen for hvor mye radioaktivitet en person kan få i seg i løpet av ett år, nemlig 1 millisievert. Det er et forholdsvis høyt nivå, sier Hidehiko Nishiyama, talsmann for atomsikkerhetsmyndighetene.

Han tror likevel ikke forurensingen vil få store konsekvenser for livet i sjøen og fiskerinæringen, siden det radioaktive stoffet raskt vil bli tynnet ut i havet.

Jod-131 har dessuten en halveringstid på åtte dager, noe som ifølge Statens strålevern i Norge betyr at radioaktiviteten i praksis forsvinner i løpet av 80 dager.

Inne i selve kjernekraftverket, i vann som har lekket ned i kjelleren i to av turbinbygningene, er det funnet konsentrasjoner av radioaktive stoffer som ligger hele 10.000 ganger over de tillatte nivåene.

De høye målingene har utløst frykt for at reaktortankene eller noen av ventilene kan være skadd.

Brannbiler og andre kjøretøyer har spylt flere tusen tonn vann over kraftverket i et forsøk på å kjøle ned reaktorene og bassengene med brukte brenselstaver.