Torsdag var nivået av radioaktivt jod-131 i havet utenfor det ulykkesrammede atomkraftverket Fukushima Daiichi hele 4.385 ganger høyere enn den lovlige grensen satt av myndighetene.

Dette er de høyeste verdiene som er målt siden det voldsomme jordskjelvet og den påfølgende tsunamien rammet den nordøstlige kysten av Japan og Fukushima-anlegget 11. mars, skriver BBC .

Lørdag var strålingen til sammenligning 1.250 ganger høyere enn myndighetenes grense.

Ifølge Det japanske atomenergibyrået betyr funnene av de høye strålingsverdiene i havet at anlegget konstant lekker radioaktivitet.

På spørsmål om det er slik at ingeniørene ikke har funnet kilden til lekkasjen, svarer avdelingsdirektør i NISA (Nuclear and Industrial Safety Agency), Hidehiko Nishiyama:

— Det er en mulighet for at de ikke har det.

Utvide sonen

Myndighetene har fra før evakuert alle som bor innenfor en radius av 20 kilometer fra kraftverket, mens de som bor mellom 20 og 30 kilometer fra Fukushima Daiichi er oppfordret til å flytte.

Nå øker presset på japanske myndigheter om at de må utvide evakueringssonen.

Presset kommer både fra IAEA og Det japanske atomenergibyrået.

I en landsby 40 kilometer fra Fukushima-anlegget er ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) strålingsnivået to ganger høyere enn det som er anbefalt før evakuering.

Funnene ble presentert på IAEAs medlemsmøte i Wien i går.

IAEAs eksperter målte jod 131 og cesisum 137 i jordsmonnet rundt anlegget i perioden 18. til 26. mars.

Opposisjonspolitikere har skjelt ut statsminister Naoto Kan for å fortsatt holde seg til det opprinnelig avskårede området så lenge som tre uker etter atomulykken inntraff.

Mer enn 70.000 mennesker er blitt evakuert fra sonen på 20 kilometer rundt anlegget. Ytterligere 136.000 mennesker som bor mellom 20 og 30 kilometer unna er blitt oppfordret til å holde seg innendørs.

Vil skrote anlegget

Japans kabinettssekretær Yukio Edano sier torsdag at myndighetene er blitt informert om IAEAs funn.

Edano sier imidlertid at funnene ikke vil ha en umiddelbar innvirkning på menneskers helse, men kan være skadelig hvis eksponeringen foregår over lengre tid. Han forsikret at myndighetene vil følge situasjonen nøye.

Tre uker etter jordskjelvet og den påfølgende tsunamien i Japan er 11.417 personer nå bekreftet omkommet. 16.273 personer er fremdeles savnet, ifølge politiet.

Nyhetsbyrået Kyodo melder at statsminister Kan i en samtale med det japanske kommunistpartiets leder gjorde det klart at kraftverket burde avvikles siden situasjonen fortsatt ikke er under kontroll.

Regjeringen innser også at det kan bli nødvendig å nasjonalisere eieren av kraftverket, Tokyo Electric Power Company (Tepco), som nå risikerer erstatningskrav på drøyt 700 milliarder kroner om krisen fortsetter.