Det er påvist radioaktivt jod i drikkevannet i Tokyo. Strålingsnivået er høyere enn det som regnes som trygt for spedbarn.

Myndighetene ber derfor innbyggerne i byen om ikke å la små barn drikke vann fra springen. Vannet bør heller ikke brukes i morsmelkerstatninger.

Det er målt radioaktivitet som overskrider grenseverdiene i renseanlegg som leverer vann til selve Tokyo og fem forstadsområder, opplyser de kommunale myndighetene.

I en av vannprøvene er det målt 210 becquerel per kilo. Grensen for hva som anses for å være trygt for spedbarn, er 100 becquerel per kilo.

Rammer landbruket

Det radioaktive nedfallet fra atomkraftverket i Fukushima rammer også landbruket. Regjeringen i Japan besluttet onsdag å stanse salget av flere typer landbruksprodukter fra områder nordøst i Japan. Årsaken er høye målinger av radioaktivitet.

I regionen Fukushima, hvor kraftverket ligger, stanses salget av blant annet broccoli. Men også naboregionen Ibaraki er berørt, og her er det lagt ned forbud mot salg av persille og ubehandlet melk.

Det er målt radioaktivitet som langt overskrider grensene for hva som er tillatt i til sammen elleve typer grønnsaker i Fukushima.

Importforbud i USA

USA har som første land innført forbud mot import av melkeprodukter, fersk frukt og grønnsaker fra områdene som er berørt av det radioaktive nedfallet i Japan.

Forbudet omfatter fire japanske regioner, eller prefekturer: Fukushima, Iabaraki, Tochigi og Gunma.

Lite norsk import

Norge importerer svært lite mat fra Japan, ifølge Mattilsynet. I 2010 var det snakk om cirka 330 tonn.

Tidligere denne måneden kom det anbefaling fra EU-kommisjonen om at næringsmidler og fôr fra Japan kontrolleres for radioaktiv stråling.

Henvendelsen gikk også til Mattilsynet, som vurderer og håndterer mulige tiltak fra Norges side.

— Japanske myndigheter har tatt skjeen i riktig hånd. De slipper ikke ut mat fra regioner der det er påvist stråling som overskrider grenseverdiene. Og de japanske grenseverdiene er strengere enn EU sine, sier Atle Wold, seksjonssjef i tilsynsavdelingen ved Mattilsynets hovedkontor i Oslo.

Mattilsynet rapporterer daglig til strålevernet om situasjonen på mat- og drikkeområdet, basert på råd fra EU-kommisjonen.

Wold sier de har god oversikt over hva som importeres fra Japan - og hvem som står for importen.

— Det er ikke innført spesielle tiltak når det gjelder mat og drikke fra Japan. Vi har ikke gitt råd om spesielle restriksjoner på innførsel. Men vi anmoder importører om å være føre-var og eventuelt stråleteste partier som kommer fra regioner eller leverandører som mangler dokumentasjon på varene sine.

- Så norsk matimport fra Japan rammes ikke?

— Nei, ikke på annen måte enn det jeg har sagt over, sier Wold.

Varer som er blitt skipet ut fra Japan før 11. mars 2011 berøres uansett ikke.

Kraftig stråling

Samtidig fortsetter arbeidet med å få kontroll over situasjonen ved kraftverket Fukushima Daiichi.

Arbeidere ved anlegget måtte onsdag trekke seg tilbake fra reaktor 2 på grunn av kraftig stråling, opplyser de japanske atomsikkerhetsmyndighetene. Også tidligere har mannskapene på stedet vært nødt til å ta pauser på grunn av høye strålingsnivåer.

I reaktor 1 steg temperaturen til nesten 400 grader onsdag, men ifølge myndighetene utgjorde ikke den sterke varmen noen umiddelbar fare.