Hendelsen skal undersøkes av en intern granskningskommisjon. Eierne av det britiske atomanlegget varslet miljøstiftelsen Bellona om utslippet onsdag, etter at lokale medier hadde snust på saken.

— De ringte meg i ettermiddag, sier Nils Bøhmer, atomfysiker i Bellona onsdag kveld.

Treg varsling

Han er bekymret over at det tok fem døgn før informasjon om hendelsen ble frigitt – og frykter at varsling kan ta lang tid også ved mer alvorlige utslipp i fremtiden.

Worst case scenario for Sellafield er en storbrann eller flystyrt i deler av anlegget der det lagres plutonium. Radioaktive gasser spres mye raskere enn radioaktivt vann.

— Nedfallet ville truffet Norge etter få timer, sier Bøhmer, og sammenligner et slikt utslipp med Tsjernobyl-ulykken.

Arbeiderne sendt hjem

Denne gangen er det etter alt å dømme små mengder radioaktivitet som har lekket ut. Arbeiderne ble sendt hjem etter utslippet fredag, men kunne vende tilbake etter omfattende ryddearbeid i helgen.

Deler av anlegget skal fortsatt være sperret av etter hendelsen.

Lekkasjen oppsto fra et rør i tilknytning til en eldre del av det britiske atomanlegget fredag. Feilen ble oppdaget i forbindelse med anleggsarbeid på Sellafield-tomten.

— Veldig bekymringsfullt, sier Nils Bøhmer.

Han mener hendelsen viser at sikkerheten ikke er god nok på Sellafield.

Norske myndigheter reagerer

Miljøvernminister Erik Solheim slutter seg til kritikken, og reagerer sterkt på at Norge ikke straks ble orientert om utslippet ved Sellafield-anlegget.

— Vi har tatt opp dette med britiske myndigheter i dag. De har lagt seg flate, selvsagt er det helt uakseptabelt at Norge får melding fem dager etter at noe har skjedd, sier Solheim til NRK.

— Dette uhellet understreker ytterligere det norske kravet om at hele anlegget bør stenges, og det bør stenges raskt, mener han.

Han er bekymret for skadene som en ulykke ved anlegget kan påføre Norge.

— Det er en veldig ubehagelig nabo å ha for Norge, så selv om en stor ulykke forhåpentlig er veldig usannsynlig, så ville den likevel ha fått så drastiske konsekvenser for Norge at vi ber britene om å stenge hele anlegget, sier Solheim.

Forurenset vann

Ifølge lokalavisen Whitehaven News lekket radioaktivt kondensvann ut på en betonghelle. Det er uklart hvor mye radioaktivitet som har lekket ut. Hendelsen var onsdag kveld ennå ikke omtalt på atomanleggets egne hjemmesider.

Britiske myndigheter vurderer for tiden å bygge nye atomkraftverk på Sellafield-tomten. Bellona er svært kritisk til disse planene, fordi de mener at britene hittil ikke har klart å håndtere atomavfall på en trygg måte. Hendelsen på fredag underbygger dette, mener miljøstiftelsen.

— Man burde håndtere de utfordringene man allerede har på Sellafield, før man begynner å bygge nye reaktorer som vil produsere mer atomavfall, sier Bøhmer.

Lekkasjen kom fra et rør som var koblet til en ventilasjonskanal som transporterer avfallsprodukter fra det gamle Magnox-gjenvinningsanlegget. Ingen personer skal ha kommet i kontakt med det radioaktive vannet.

Tidligere lekkasjer påvist

BT meldte i 2001 at mengdene av det radioaktive stoffet Technetium-99 er flerdoblet langs norskekysten som følge av aktiviteten på Sellafield.

Stoffet har en halveringstid på 213.000 år. Halveringstid er den tid det tar for halvparten av atomene i et radioaktivt stoff å omdannes til ufarlige stoffer.

Bør også Norge satse på atomkraft? Si din mening i feltet under!

DAN CHUNG (arkiv)