Den overlater til president Saddam Hussein å ta den endelige avgjørelsen.

— Det foreligger en enstemmig beslutning på anbefalingen om å avvise FN-resolusjonen i samsvar med folkets mening. De stoler på oss, og gir det politiske lederskapet myndighet til å ta den riktige beslutningen for å forsvare Irak, heter det i vedtaket.

— Nasjonalforsamlingen gir president Saddam Hussein myndighet til å ta den riktige beslutningen, og vil stå ved lederskapet vårt i den beslutning det fatter, sier nasjonalforsamlingen. (NTB)