THOMAS HEINE

Yesha-rådet av Vestbreddens Rabbinere representerer en stor del av bosetterne i de okkuperte områdene. Tidligere har rådet på markant vis advart mot å flytte fra selv de minste bosettingene, samt tatt sterkt avstand fra den såkalte kjøreplanen for fred. Yesha er et hebraisk akronym for Judea, Samaria og Gaza, de bibelske navnene på de okkuperte områdene av Israel.

Rådet sier at de besluttet å «se nøye på det arabiske problemet» og har deretter konkludert med at det kun kan løses ved «å tas ved roten», nemlig ved å deportere de over fire millioner palestinerne, som i mange generasjoner har levd i det nåværende Israel, i Gaza og på Vestbredden. Rabbinerrådet henviser til Toraen, som er de fem første Mosebøkene i Det gamle testamente og grunnlaget for den mosaiske tro.

«Ifølge Toraen finnes det ingen plass for arabere i Landet Israel,» skriver rabbinerrådet ifølge den israelske avisen Ha'aretz' internettutgave.

Tanken om massedeportering av palestinere til Jordan og Egypt, en såkalt «transfer», har lenge vært populær på den ytre høyrefløyen i Israel, og mange palestinere føler seg overbevist om at den før eller senere vil bli en realitet. De fleste uavhengige observatører anser det imidlertid som både praktisk og politisk umulig for Israel å gjennomføre en slik etnisk rensing.