— For å gjenopprette folks tillit til FN-systemet, bør den norske regjering nå lansere forslag i FN om at toppmøter i organisasjonen ikke lenger skal finne sted i land som er i krig.

Dette betyr at FNs generalforsamling og møter i Sikkerhetsrådet ikke lenger kan foregå i USA, sier nyvalgt RV-leder Torstein Dahle. Han mener USA, Storbritannia og Spania de siste ukene har vist at de ikke respekterer internasjonale spilleregler så lenge avgjørelsene ikke går i deres favør.

— Senest for to dager siden fortsatte våpeninspektørene ødeleggelsene av langdistanse-raketter. Mye tyder på at det såkalte FN-sporet var en måte å avvæpne Irak på før et angrep. USA og Storbritannia hadde aldri noe ønske om fredelig avvæpning av Irak, fortsetter RV-lederen.

(NTB)

ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ