Etter 24 år i fengsel skal tidligere medlem av Røde Arméfraksjon, Brigitte Mohnhaupt, settes på frifot. Avgjørelsen skaper storm i Tyskland.

57 år gamle Mohnhaupt ble arrestert i 1982 og dømt til fem livstidsdommer for flere bortføringer og drap på 1970-tallet. Den 27. mars skal hun løslates med en prøvetid på fem år. Dommerne understreker at det ikke er snakk om en benådning, og at avgjørelsen er i tråd med tysk strafferett.

– Senatet har besluttet at en prøveløslatelse kan forsvares med hensyn til allmennhetens sikkerhetsinteresser. Ikke noe tyder på at den dømte fortsatt utgjør en fare, heter det i en uttalelse fra domstolen i Stuttgart.

Det er knyttet en rekke betingelser til løslatelsen, blant annet må den tidligere terroristen melde seg for myndighetene med jevne mellomrom.

Radikale studenter RAF, også kjent som Baader-Meinhof-gruppen, hadde sitt utspring i det radikale studentopprøret og ble grunnlagt av blant annet Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Horst Mahler, Ulrike Meinhof, Irmgard Möller i 1970. Blant gruppens ofre var kjente samfunnsledere som Hanns Martin Schleyer, sjef for arbeidsgiverforeningen BDA, og den vesttyske riksadvokaten Siegfried Buback

Filosofistudenten Mohnhaupt sto i spissen for RAFs såkalte annen generasjon terrorister som med bomber og kidnappinger rystet det daværende Vest-Tysklands grunnvoller.

Gruppen oppløste seg selv i 1998.

Opphetet debatt Da Mohnhaupt nylig søkte om benådning etter at hun hadde sonet minimumslengden på straffen, brøt det ut en hissig debatt i Tyskland. Mange mener at de tidligere terroristene bør angre sine forbrytelser før de kan løslates. Dette er ikke minst synspunktet til ofrenes pårørende, som fortsatt ikke har fått svar på hvem som løsnet skuddene som drepte deres familiemedlemmer.

Et overveldende flertall av tyskerne har vært imot at Mohnhaupt settes fri, mens dommeren og sosialdemokraten Klaus Uwe Benneter, mener at prøveløslatelsen er et bevis for at Tyskland har en fungerende rettsstat siden den viser at terrorister ikke blir forskjellsbehandlet fra andre lovbrytere.

President Horst Köhler vurderer for tiden en benådningssøknad fra Mohnhaupts gamle kampfelle Christian Klar (54). Han vil i 2009 ha avtjent minimumsstraffen på 26 år. I tillegg sitter to andre RAF-medlemmer fortsatt fengslet.

ALEXANDRA BEIER