Quick, som nå har endret navn tilbake til døpenavnet Sture Bergwall, krever å bli frikjent for drapet på Yenin Levi, som han ble dømt for i 1997. Quick hevder han ble dømt på feilaktig grunnlag.

Begjæringen er den første av flere som Quick vil levere for flere drap han er dømt for, etter at han i desember i fjor trakk tilbake alle tilståelser han tidligere har kommet med.

Holdt tilbake informasjon

Quicks advokat, Thomas Olsson, hevder at statsadvokat Christer van der Kwast holdt tilbake vesentlig informasjon fra tingretten i Hedemora under rettssaken etter drapet på Levi. Han hevder også at en av politietterforskerne kom med feilaktige opplysninger da han forklarte seg under rettssaken.

Domstolen fikk heller ikke vite at det i politiets utredning var opplysninger som i vesentlige deler talte imot Quicks egne forklaringer, mener advokat Olsson.

Quick har tidligere tilstått å ha begått mer enn 20 drap i Sverige, Norge og Fin-land, og han er dømt for åtte av dem. Tre av de drepte var norske: Trine Jensen i 1981, Gry Storvik i 1985 og Therese Johannessen i 1988.

Det foreligger ingen tekniske bevis som knytter ham til noen av drapene, og alle domfellelsene er bygd på hans egne til-ståelser.

Fortrengte minner

I gjenopptakelsesbegjæringen fremgår det blant annet at Quicks tilståelser bygger på fortrengte minner som «ble plukket frem» ved hjelp av uvitenskapelige terapimetoder. Advokat Olsson skriver også at Quick tilsto drapet på Levi mens han var påvirket av sterke medisiner og at han under etterforskningen beviselig tilsto to andre drap ved hjelp av informasjon fra etterforskerne og fra massemedia.

Quick er dømt til tvungen psykiatrisk behandling på lukket avdeling.

– Thomas Quick er en svært psykisk syk mann som man ikke kunne regne med ville ta hensyn til sine egne interesser, skriver Olsson i begjæringen.

Han hevder Quick ikke fikk en rettferdig rettssak, noe som førte til at han feilaktig ble dømt for drap han ikke hadde begått.

Olsson påpeker at begjæringen om gjenopptakelse er unik i svensk rettshistorie. Det har aldri tidligere hendt at en person som har tilstått drap og blitt dømt for det, senere trekker tilståelsen tilbake.

Advokat Thomas Olsson forbereder gjenopptak av Quick-saken. Begjæringen ble levert til Svea hovrätt mandag morgen av et sykkelbud.

Thomas Quick er dømt for i alt åtte drap, blant annet på ni år gamle Therese Johannessen fra Drammen.

DØMT: Thomas Quick BLE I 1998 kjent skyldig i drap på ni år gamle Therese Johannessen fra Drammen. Her snakker han med sin daværende forsvarer, Claes Borgstrøm (til v.).
L�chen, Per
FORBEREDER GJENOPPTAKELSE: Advokat Thomas Olsson forbereder gjenopptakelse av saker mot Thomas Quick.
Bertil Ericson