NIELS JÜRGENSEN

Russlands president, Vladimir Putin, utsatte enda en gang spenningen om sin etterfølger som president til valget i mars neste år. På sin årlige pressekonferanse i Kreml i går sa Putin at han «for å sikre russerne et fritt og demokratisk valg» ikke vil benytte seg av sin «borgerrett» til å uttrykke sin støtte til en bestemt kandidat.

— Det blir ingen «etterfølger». Det blir kandidater som neste president, sa Putin, som fortsatt har støtte fra opp mot 70 prosent av befolkningen.

— Jeg er også russisk borger og stolt av det. Jeg forbeholder meg retten til å uttale meg, men først når presidentvalget er i gang.

Helt siden presidenten tok til på sin andre presidentperiode i 2004, har det vært omfattende spekulasjoner om Putins etterfølger. Han selv kan i henhold til forfatningen ikke stille for tredje gang. Men det anses som sannsynlig at han i passe tid før presidentvalget i 2008 vil velge ut en etterfølger som vil fortsette hans politikk.

Det var en velopplagt Putin som besvarte 33 spørsmål fra et rekordstort antall russiske og internasjonale journalister. Hele 1200 var til stede på pressekonferansen i Kreml, som i stigende grad får karakter av et «ritual».

Tidligere er det bemerket at presidenten virker tydelig lettet over at hans andre presidentperiode vil være avsluttet innen overskuelig fremtid. Samtidig med at de færreste tror at Putin vil holde seg helt utenfor politikken, etter at hans embetsperiode er utløpt.

Som ventet var det ikke store sensasjoner som kom frem under pressekonferansen. Presidenten understreket Russlands sterke økonomiske vekst, og forsvarte samtidig landets kontante energipolitikk. Men han avviste kritikken fra vestlig side om at de store russiske energiressursene er benyttet som et utenrikspolitisk instrument.

På den flere timer lange pressekonferansen var det også plass til spørsmål om hverdagslige problemer

En døvstum russisk journalist spurte på tegnspråk (med tolk), om det er planer om å gjøre massemedier bedre tilgjengelige for ikke-hørende. Putin gjorde høflig notater, pustet tungt ut og svarte at det bør overveies å opprette en særlig kanal som henvender seg til folk med hørselsvansker.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende