Dette kom fram da statsminister Jens Stoltenberg og Vladimir Putin møttes til politiske samtaler i St. Petersburg lørdag. Ønsket om å se Varangerfjorden kom fram da Stoltenberg inviterte Putin til Norge.

– Han ga uttrykk for at han gjerne ville se Varangerfjorden før han går av som president. Jeg vil gjerne ta med Putin til Varangerfjorden og vise ham den flotte Finnmarkskysten, sier Stoltenberg. Skal Putin fortsatt være president, må besøket skje innen mars neste år.

Utålmodige

De to snakket sammen i 41 minutter inne på St. Petersburg økonomiske forum. Ifølge Stoltenberg brukte de mye tid på delelinjen i Barentshavet. Både Norge og Russland er utålmodige etter å komme fram til en løsning etter 40 år med forhandlinger.

– Putin viste vilje og ønske om å komme fram til en løsning. Når vi har en klar grense i Barentshavet er det også grunnlag for samarbeid om felles prosjekter, sier Stoltenberg. Han står fast på den årelange norske holdningen om å avvise forslag om felles forvaltning.

– Vi vil bruke den tid som er nødvendig for å få en god løsning for Norge. Vi kunne fått en rask løsning hvis vi ga etter i forhandlingene, men det er viktigere med en god løsning, sier Stoltenberg.

God tone

Han karakteriserer Putin som imøtekommende i en dialog som hadde en god tone med innslag av humor. Energi, miljø, klima, menneskerettigheter og næringslivssamarbeid var de øvrige temaene i St. Petersburg lørdag.

Stoltenberg bar fram et klart budskap om at Russland må belage seg på å redusere sine utslipp av klimagasser. Bare ved å stanse gasslekkasjer og slutte med avbrenning av overskuddsgass fra oljefelt, vil Russland ifølge Stoltenberg redusere «unødvendige» utslipp med 8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er mer enn Norges samlede utslipp.

Statoil-skryt

Stoltenberg merker seg også at Putin under energidiskusjonen tidlig og på eget initiativ drar fram de norske selskapene Statoil og Hydro i positive ordelag når det gjelder mulighetene for å være med å bygge ut Stockman-feltet på russisk sektor i Barentshavet.

– Putin var klar på at han ønsket et strategisk partnerskap med Norge på energisektoren, sier Stoltenberg

Han svarte med å si at norske selskaper er «verdens beste» på gassutvinning til havs.

– Det er ingen som er bedre enn Statoil, Hydro og Aker Kværner i å bygge ut gassfelt til havs. Det har de vist på norsk sokkel, og det vil de gjerne vise på russisk sokkel, sier Stoltenberg.

Rakettskjold

De to kom også inn på de amerikanske planene om å utplassere et rakettskjold i Polen og Tsjekkia.

– Jeg ga uttrykk for den uro og bekymring som er i Norge og i Europa over at Russland igjen truer med å rette kjernefysiske raketter mot europeiske byer. Putin svarte ved å vise til at han la fram et forslag om å forsøke å utvikle et felles rakettskjold, sier Stoltenberg.

Putin gikk så gjennom forslaget han har presentert for president Bush på G8-toppmøtet. Stoltenberg sa seg på sin side glad for at det nå er dialog mellom Russland og USA om rakettskjoldet.

– Vi har sett gjennom mange år at USA og tidligere Sovjetunionen nå Russland har klart å sette seg ned og løse mange alvorlige rustningsspørsmål. Vi har nådd fram til enighet om de strategisk langtrekkende atomvåpnene, mellomdistanseraketter i Europa, og en avtale om konvensjonelle styrker i Europa. Da må det også være mulig å bli enige om håndteringen av rakettskjold, sier Stoltenberg etter møtet med Putin.