I et lengre intervju med den italienske avisa Corriere della Sera mandag sier Putin at NATOs utvidelse østover har forlenget den kalde krigens oppsplitting av Europa. — Saken burde være enkel. Alle i vest sier at de ikke vil ha noen ny kløft i Europa, at de ikke vil ha noen nye berlinmurer. Vi er fullstendig enige. Men når NATO blir større, så forsvinner ikke kløfta. Den flyttes bare nærmere våre grenser, sier Putin.