Forholdet mellom nabolandene Russland og Ukraina var på frysepunktet etter at provestlige Viktor Jusjtsjenko tok over som ukrainsk president i 2005, etter massive protester mot valgfusk som først ga Moskva-vennlige Viktor Janukovitsj valgseieren.

Forholdet ble ikke bedre etter at Russland for snart et år siden kuttet gassleveransene til Ukraina.

Siden da har Janukovitsj kommet tilbake som statsminister, og de to nabolandene har stort sett lagt krangelen om gassleveranser og energipriser bak seg. Besøket blir derfor sett som et forsøk på å få til en ny start i forbindelsene mellom de to land.

Privat møte

Putin møtte sin ukrainske kollega Jusjtsjenko i et privat møte like etter at han kom til Kiev. Begge karakteriserte formålet med møtet å bedre de tosidige forbindelsene. De skulle blant annet undertegne avtaler om grensekontroll og reiser mellom de to landene, samt en avtale om kultursamarbeid.

De to hadde også satt opp en felles plan for saker de ville prioritere å få løst de neste to årene, sa Jusjtsjenko til journalister etter møtet.

Gassleveranser

Gassleveranser står ikke offisielt på dagsordenen for Putins samtaler i Kiev, men vil likevel lure i bakgrunnen. Ukraina har sikret seg en avtale om russiske gassleveranser i 2007 til en pris som ligger under den europeiske markedsprisen. Men president Jusjtsjenko har stilt seg kritisk til deler av avtalen.

Dødsfallet til Turkmenistans diktator Saparmurat Nijazov har også skapt ny usikkerhet om energiforsyningen i Ukraina. Turkmenistan er landets nest viktigste gassleverandør, og avtalen med Russland er også knyttet til forsyninger fra Turkmenistan.

Nijazov død var ikke et tema for møtet mellom Russlands og Ukrainas presidenter, ifølge Jusjtsjenko.

Gamle allierte

Putin møtte senere fredag Jusjtsjenkos gamle motstander Viktor Janukovitsj, som ble statsminister i Ukraina etter valgene tidligere i år. Det var på forhånd ventet at dette møtet ville bli hjerteligere enn møtet med presidenten. Janukovitsj har selv tatt æren for å ha fått til en gassavtale med russiske Gazprom, takket være sine gode forbindelser til Kreml.

Putin ga åpen støtte til Janukovitsj under den såkalte oransjerevolusjonen i julehelga 2004, som førte til at Janukovitsj måtte gi fra seg presidentmakten til Jusjtsjenko.

Men koalisjonen fra oransjerevolusjonen har sprukket, og fikk ikke tilstrekkelig oppslutning ved valgene tidligere i år. Janukovitsj tok dermed over som statsminister, i et kjølig samboerskap med sin gamle rival, president Jusjtsjenko.