Private organisasjoner og menneskerettighetsgrupper som Amnesty International og den New York-baserte Human Rights Watch har protestert mot den nye loven som de sier betyr en innsnevring av organisasjonsfriheten i Russland.

– Politisk virksomhet i Russland skal være så åpen som mulig, sa Putin torsdag i en kommentar til loven som oppretter byråkratiske hindringer for utenlandsk-finansierte, private grupper, såkalte NGOer (Non Government Organizations).

– Staten må følge med

– Finansiering av politiske aktiviteter fra utlandet er noe staten må holde øye med, sa Putin i et møte med Ella Pamfilova, hans spesialrådgiver om menneskerettigheter.

Men Putin sa at loven ikke skal begrense russiske borgeres rettigheter.

– Institusjoner i Russlands sivile samfunn skal ikke lide. Jeg skal definitivt drøfte dette med Duma-lederne. Vi skal diskutere situasjonen slik at ethvert skritt på dette området ikke skader Russlands sivile samfunn, sa presidenten.

Overveldende flertall

Den russiske Statsdumaen stemte onsdag med overveldende flertall for loven. 370 av de folkevalgte stemte for loven som gir staten kontroll over NGO-enes penger og finansiering, og bare 18 stemte imot. Et flertall må stemme for lovforslaget to ganger til før den blir til lov.

Loven vil forby utenlandske organisasjoner å arbeide i de 42 lukkede byene i Russland der militære og kjernefysiske anlegg i stor grad er konsentrert.

Den vil også tvinge alle frivillige organisasjoner til å gi sine regnskaper til justisdepartementet, som kan kansellere en organisasjons tillatelse til å operere dersom ikke pengene brukes i overensstemmelse med organisasjonens formål.

Den nye loven er blitt sterkt kritisert både av hjemlige og utenlandske frivillige organisasjoner, blant dem Human Rights Watch som kan få problemer med å operere i Russland.

Frederic Hauge: Sjokkerende

Frederic Hauge, som leder Bellona, sier at loven er i strid med demokratiske prinsipper og grunnleggende menneskerettigheter.

– Det er sjokkerende at Statsdumaen i det hele tatt ville vurdere en slik lov, sier han.

Loven ser først og fremst ut til å være rettet mot menneskerettighetsorganisasjoner, ifølge en pressemelding fra 1.300 frivillige organisasjoner (NGO-er) som tirsdag protesterte mot loven.

«En slik lov vil legge hindringer i veien for utviklingen av et sivilt samfunn,» heter det i erklæringen fra NGO-ene.

Må stenge

For en organisasjon som Human Rights Watch ville den nye loven innebære at Moskva-kontoret deres måtte stenge og at den måtte omregistreres som en separat organisasjon.

På en pressekonferanse i Moskva tirsdag sa en rekke NGO-ledere at den nye loven illustrerer regjeringens «maniske ønske» om å kontrollere alle aspekter av samfunnslivet i Russland.

President Vladimir Putin langet i mai kraftig ut mot NGO-ene. Han sa at deres egentlige mål ikke er å forsvare folkets rettigheter, men å få finansiering i Russland til tvilsomme formål.