— Nylige hendelser rundt Syria har fått med til å snakke direkte til det amerikanske folk og deres politiske ledere. Det er viktig å gjøre i en tid med mangelfull kommunikasjon mellom våre samfunn, skriver Vladimir Putin i et leserinnlegg i The New York Times.

Ut av balanse

I leserinnlegget advarer Putin mot konsekvensene av et amerikansk angrep.

— Det kan komme til å kaste hele det internasjonale systemet ut i ubalanse, skriver han.

Spesifikt peker han på at et angrep kan undergrave prosessene for å løse problemene med Irans atomprogram, Israel-Palestina konflikten, samt at det kan virke destabiliserende på Midtøsten og Nord-Afrika.— Syria er ikke vitne til en kamp for demokrati, men en væpnet konflikt mellom myndigheter og opposisjonen i et multireligiøst land, skriver han.

Svar til Obama

Putin avviser at synet han presenterer kommer av en støtte til Assad-regimet.— Vi beskytter ikke syriske myndigheter, men internasjonal lov, skriver Putin.

Han mener USAs utenrikspolitiske linje har vist seg lite effektfull, og viser til krigene i Afghanistan, Irak og Libya.

Putin skriver at han fulgte Obamas tale på tirsdag med interesse.

— Jeg er uenig i poenget hans om amerikansk eksepsjonalisme, og Obamas utsagn om at «utenrikspolitikken deres er det som gjør oss forskjellige».

Det er ekstremt farlig å oppfordre folk til å se på seg selv som eksepsjonelle, sier Putin.

— Vi er alle forskjellige, men må ikke glemme at Gud har skapt oss alle like, avslutter han.