Forholdet mellom nabolandene Russland og Ukraina var på frysepunktet etter at provestlige Viktor Jusjtsjenko tok over som ukrainsk president i 2005, etter massive protester mot valgfusk som først ga Moskva-vennlige Viktor Janukovitsj valgseieren.

Forholdet ble ikke bedre etter at Russland for snart et år siden kuttet gassleveransene til Ukraina.

Men både Putin og Jusjtsjenko ønsker nå å signalisere at de har lagt gamle krangler bak seg, og er innstilt på et mer forsonlig naboforhold.

– Broderfolk

– Vi er klar til å samarbeide med Ukraina på grunnlag av markedsprinsipper, og om nødvendig vil vi se på muligheten for økte gassleveranser, sa Putin på en felles pressekonferanse etter møtet med sin ukrainske kollega. Putin omtalte flere ganger de to landene som «broderfolk».

Gassleveransene fra russiske Gazprom ble naturlig nok et tema, etter den kortvarige gasskrigen mellom Russland og Ukraina for et snaut år siden.

Stabile og forutsigelige gassleveranser til Ukraina har også betydning for resten av Europa, i og med at gassrørledningene fra Russland går gjennom den tidligere sovjetrepublikken.

Ukraina har sikret seg en avtale om russiske gassleveranser i 2007 til en pris som ligger under den europeiske markedsprisen. Men president Jusjtsjenko har stilt seg kritisk til deler av avtalen, blant annet manglende åpenhet om prisfastsettelsen. Dette spørsmålet ble ikke løst i samtalene med Putin.

Russisk marinebase

De to hadde også satt opp en felles plan for saker de ville prioritere å få løst de neste to årene, sa Jusjtsjenko til journalister etter møtet.

Blant dem var den gamle striden om den russiske marinebasen på den ukrainske Krim-halvøya i Svartehavet. Det ble ingen avklaring i dette spørsmålet.

Presidentene skulle også undertegne avtaler om grensekontroll og reiser mellom de to landene, samt en avtale om kultursamarbeid.

Rivaler og allierte

Putin møtte senere fredag Jusjtsjenkos gamle motstander Viktor Janukovitsj, som ble statsminister i Ukraina etter valgene tidligere i år. Det var på forhånd ventet at dette møtet ville bli hjerteligere enn møtet med presidenten.

Putin ga åpen støtte til Janukovitsj under den såkalte oransjerevolusjonen i julehelga 2004, da masseprotester mot valgfusk førte til at Janukovitsj måtte gi fra seg presidentmakten til Jusjtsjenko.

Men koalisjonen fra oransjerevolusjonen har sprukket, og fikk ikke tilstrekkelig oppslutning ved valgene tidligere i år. Janukovitsj tok dermed over som statsminister, i et kjølig samboerskap med sin gamle rival, president Jusjtsjenko.

POOL