— Den eneste måten å løse det irakiske problemet på er gjennom en umiddelbar stans av fiendtlighetene og gjenopptakelse av anstrengelsene for å finne en fredelig løsning innenfor FNs sikkerhetsråd, sa Putin til politikerne i statsdumaen.

(NTB)