– Vi beklager russernes beslutning og håper Kreml ikke vil ta ensidige skritt som undergraver selve avtalen, sier NATOs talsmann James Appathurai.

CFE-avtalen begrenser de konvensjonelle militære styrkene i Europa. En talskvinne for regjeringen i Kreml bekreftet fredag morgen at Putin har undertegnet vedtaket. Presidentens signatur betyr at oppsigelsen av avtalen nå får lovs form. Føderasjonsrådet i den russiske nasjonalforsamlingen har tidligere vedtatt oppsigelsen.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) er misfornøyd med vedtaket, og fastslår at CFE-avtalen er veldig viktig for Norge.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) frykter likevel ikke at Russland vil ruste opp i nord etter å ha trukket seg fra CFE-avtalen.

– Russlands bekymringer ligger i sør og øst, ikke i nord og vest, sier Støre til NTB. Han maner til fortsatt dialog med russerne.

– CFE-avtalen har såpass stor betydning både i innhold og prinsipielt at NATO og Russland må opprettholde dialogen om den, sier Støre.

Nekter ratifikasjon

USA og flere andre NATO-land har nektet å ratifisere CFE. Disse landene mener at avtalen må stilles i bero inntil Russland har trukket sine styrker ut av de tidligere sovjetrepublikkene Georgia og Moldova. Putin varslet oppsigelse i juli i år, i protest mot amerikanske planer om et såkalt rakettskjold i Øst-Europa.

Den opprinnelige CFE-avtalen ble undertegnet i Paris 19. november 1990 av statsledere fra til sammen 22 land. Den satte klare begrensninger på antallet stridsvogner, helikoptre og andre tunge konvensjonelle våpen disse statene kunne ha utplassert i Europa.

Etter mange viderverdigheter klarte partene å bli enige om en revisjon av CFE i 1999 for å tilpasse avtalen til Europas nye virkelighet etter at Sovjetunionen og Øst-Tyskland var forsvunnet og mange nye land var kommet til.

Offensive Russland

Russlands uttreden av CFE vil tre i kraft 12. desember, og landet står da fritt til å styrke sin militære beredskap langs grensene i vest og sør. Men den russiske forsvarsledelsen har ingen umiddelbare planer om slikt økt styrkenærvær.

SVs forsvarspolitiske talsmann Bjørn Jacobsen frykter at mange års nedrustningsarbeid kan stå på spill når Russland går bort fra CFE-avtalen.

– Når Russland ikke lenger føler seg forpliktet av avtalen, kan landet plassere så store styrker det vil på Kola, og det er ikke i Norges interesser, sier Jacobsen til NTB.

Utenriksministrene i Tyskland og Frankrike advarer mot en ny kald krig og sier i en felles uttalelse at en oppsmuldring av CFE-avtalen vil føre til et nytt våpenkappløp.

Deres russiske kollega Sergej Lavrov mener NATO og de vestlige land har seg selv å takke for at CFE nå går dukken, men holder døra åpen for ny dialog.

HO