Sharon avviste nye forhandlinger med palestinerne, mens Putin på sin side framholdt at det må være mulig å finne en politisk løsning på problemene. Men han la til at det ikke er mulig å forsvare "terrorhandlinger mot sivilbefolkningen".

— Russland ser med bekymring på utviklingen i Midtøsten, særlig tatt i betraktning at så mange israelske statsborgere kommer fra Russland og det tidligere Sovjetunionen, sa Putin da han møtte Sharon i Kreml.

— Vi stiller oss ikke likegyldig til disse menneskene, som vi ønsker skal få leve i fred og sikkerhet, sa Putin da det ble kjent at 13 personer var såret etter at en ny palestinsk selvmordsbomber slo til i morgentimene tirsdag.