Tilbaketrekningen ble bekreftet av Akhmad Kadyrov, som er den russisk-oppnevnte administrasjonssjefen for Tsjetsjenia, etter et møte med Putin.

Tilbaketrekningen er ledd i en normaliseringsplan for utbryterrepublikken som Kadyrov la fram for Putin. Ifølge Kadyrov er det ingen krig i Tsjetsjenia, bare spredte partisanangrep mot russerne.

Bare en divisjon med soldater pluss polititropper skal bli igjen i Tsjetsjenia, ifølge planen. I dag mener observatører at det er 90.000 russiske soldater i Tsjetsjenia.

NTB