FLEMMING ROSE

Han levert en usedvanlig skarp kommentar til Georgias «fløyelsrevolusjon». Dessuten gjorde regionen Ajaria alvor av sine trusler om ikke å underkaste seg det ny styret i Tbilisi.

Burdsjanadse innkalte det tidligere parlamentet til møte for å fastsette en dato for parlaments— og presidentvalg, men det kan bli vanskelig å samle et beslutningsdyktig flertall hvis Sjevardnadses tilhengere og parlamentsmedlemmer fra Ajaria boikotter møtet.

En rådgiver for Burdsjanadse sa at Georgia vil be USA om 5 mill. dollar til å holde nye valg. EU bevilget dessuten 2,2 mill. euro til humanitære formål.

Georgias fungerende president fikk raskt svar på tiltale da Russlands president Vladimir Putin utsatte Sjevardnadses politiske orientering mot Vesten for knusende kritikk, og sa at Moskva regner med et utenrikspolitisk skifte i Tbilisi slik at forholdet mellom de to landene kan bringes inn i normal gjenge.

«Maktskiftet i Georgia er en naturlig konsekvens av de systematiske feiltrinn som er begått i landets innenriks- og utenrikspolitikk og i økonomien, sa Putin på et regjeringsmøte i Kreml.