I dagens verden «virker strukturer som ble dannet med hensyn til et lite antall aktive medlemmer, arkaiske, udemokratiske og lite fleksible», ifølge Putin.

– Dette er klart synlig når det gjelder WTO og samtaleprosessen før Doha-runden, sa presidenten.

Putin foreslo for en forsamling av finanstopper og statsledere i tidligere sovjetiske land å danne «en regional eurasisk frihandelsorganisasjon» som ville basere seg på WTOs erfaringer.

Angrepet på WTO tolkes av kommentatorer som et uttrykk for Russlands frustrasjon over at landet ikke får innpass blant de 150 medlemslandene, noe Russland har kjempet for i over ti år.