Putin kom med sin krasse kritikk i en tale til en stor konferanse om sikkerhet og forsvar som ble holdt i München lørdag. Putin sa at USA vil at det bare skal finnes ett eneste maktsentrum i verden.

– Det har ingenting med demokrati å gjøre. For demokrati innebærer at flertallets meninger veies opp mot mindretallets meninger. Folk forsøker hele tiden å lære oss demokrati, men de som skal lære oss, vil ikke lære selv, sa Putin.

– Tråkket over grenser

Putin sa i talen at USA gjentatte ganger har tråkket over sine grenser, med katastrofalt resultat. Han nevnte ikke noen spesifikke konflikter, men han har tidligere uttalt seg svært kritisk om invasjonen av Irak i 2003.

Han mener USAs tendens til å handle på egen hånd har gjort konfliktene verre og verden mer utrygg. Det er farlig når stater bruker makt uten å ha støtte fra FNs sikkerhetsråd, sa han.

– Ingen føler seg trygge lenger, fordi ingen kan gjemme seg bak folkeretten, sa han.

Etter Sovjetunionens fall i 1991 har verden kun hatt én såkalt supermakt. Men Putin har ledet Russland gjennom en utvikling fra en stat i økonomisk krise til et land med økt makt, takket være store olje— og gassressurser. Observatører mener at forholdet mellom Russland og USA samtidig har kjølnet.

Putin benyttet sjansen i München til å kritisere USAs planer om å opprette et rakettskjold nær Russlands grenser, i NATO-landene Tsjekkia og Polen.

– Anstendig mann

Like fullt, da den russiske presidenten svarte på spørsmål, fant han grunn til å rose sin amerikanske kollega, George W. Bush.

– Jeg anser presidenten for å være en anstendig mann. Han er også en venn, sa Putin, og la til at de begge er enige om at Russland og USA aldri vil være fiender.

Den amerikanske forsvarsministeren Robert Gates, som er til stede på sikkerhetskonferansen, sa talen var interessant og svært oppriktig.

Men den amerikanske senatoren Joseph Lieberman, også han i München, kalte talen provoserende og mente det hele minnet om Den kalde krigen.

En talsmann for Putin sa imidlertid at talen ikke var ment å provosere Washington.

– Dette er en invitasjon til å tenke seg om, sa han.

Sikkerhetskonferansen i München samler både eksperter, toppembetsmenn og politikere. Tysklands statsminister Angela Merkel åpnet talen sin lørdag med å rette oppmerksomheten mot global oppvarming som «en av de mest dramatiske langtidstruslene vi står overfor.» På konferansen var det imidlertid nåtidige spørsmål som Midtøsten Afghanistan, Iran og Kosovo som ble diskutert.

– Frustrert

Vestlige diplomater sier Europa og Vesten er frustrert over det de ser som Russlands sololøp i en rekke internasjonale spørsmål. Det står i veien for at «verdenssamfunnet» kan stå samlet i flere spørsmål, for eksempel når det gjelder Kosovo og Iran.

Men Putin gjorde det klart at Russland ikke vil endre kurs.

– Russland har alltid hatt en uavhengig utenrikspolitikk. Vi vil ikke endre denne tradisjonen i dag.

KAI PFAFFENBACH