Mattilsynet ønsker oversikt over katter og vil innføre obligatorisk merking og katteregister.

– Målet er å få en bedre kattevelferd. Vi ønsker færre husløse katter, sier seniorrådgiver Vigdis Finstad i Mattilsynet.

Norsk Zoologisk Forening mener katter har stor negativ innvirkning på lokal økologi:

– De er utrolig effektive i sin jakt på smågnagere, småfugler, sommerfugler og slanger, sier styremedlem Jonathan Colman. Han er forsker tilknyttet biologisk institutt ved Universitetet i Oslo og institutt for naturforvaltning ved Universitetet på Ås.

Colman påpeker at vi vet altfor lite om norske katter.

– Vi vet ikke hvor mange katter som finnes eller eksakt hvilken skade de gjør. Det vi vet, er at de ikke naturlig tilhører norsk fauna. Det er kun gaupen som er naturlig kattedyr her, sier han.

Innad i Norsk Zoologisk Forening er kattesaken et hett tema. Flere i foreningen har tatt til orde for å redusere antallet katter dramatisk. Andre mener katter bør holdes innendørs.

En aktuell diskusjon er også om man bør klippe kattenes klør.

Høye drapstall

Norsk ornitologisk forening er også svært opptatt av katter og jakt.

– Et anslag er at det er over 500000 katter i Norge. Om disse dreper ti småfugl hver hvert år, så forsvinner det fem millioner fugl fra norsk natur årlig. Det er skremmende, sier organisasjonssekretær Morten Ree.

Han påpeker at katter er et ømtålig tema siden mange fugleeksperter også har stor glede av å være katteeiere.

– Med stadig flere eierløse katter, kan antallet komme ut av kontroll. Myndighetene bør absolutt gjøre noe, og vi regner dette katteregisteret som første skritt, sier Ree.

Båndtvang?

Ornitologisk forening har diskutert mange tiltak for å redusere katteskadene. Noen vil ha båndtvang, andre foreslår tvungen kastrering, i hvert fall av eierløse katter.

– I England foreslår ornitologene at alle katter skal få bjelle. Dette støtter vi fullt ut. Alle småfugler vil da vite hvor pus befinner deg, sier Morten Ree.

Katteekspert Bjarne Braastad, som er professor i dyreadferd ved Universitetet for miljø og biovitenskap, mener katter gjør mer nytte enn skade.

Han minner om at kattene også har betydning for menneskers psykiske og fysiske helse.

Skal pus sperres innendørs eller måtte ha bjelle på?