Et overvåkingsfly har søndag registrert oljeflak 3 nautiske mil sør for Risør. Nødlossingen av olje fra havaristen Full City kom i gang søndag ettermiddag, opplyser Kystverket. Det er fortsatt ikke klart hvor mye olje det er igjen om bord.

– Det som bekymrer oss mest nå er at oljen driver mot Jomfruland og Stråholmen. Disse områdene er svært sårbare for sjøfugl. Her lever ikke bare ærfugl, men også mer sjeldne arter, sier Vivi Ann Dahl Sævik i interkommunalt utvalg mot akutt forurensning til VG.

Slagside

Lossingen blir utført av spesialmannskaper fra det nederlandske bergingsselskapet Smit Salvage. I første omgang er det snakk om å flytte bunkersolje fra sprukne tanker til tette tanker, slik at det ikke lekker mer olje ut på havet.

_**Les også:

Stort oljeflak på vei mot Jomfruland**_

Den videre håndteringen av fartøyet, som ligger fast på et skjær med en liten slagside, er avhengig av en nærmere beregning av hvordan stabiliteten blir ved ytterligere forflytting av olje.

Giftig olje

Oljen fra havarerte Full City er giftig, men ingen vil få akutte helseskader av å ta i oljen. Mange henvender seg til Interkommunalt Utvalg mot akutt forurensning (IUA) i Telemark med spørsmål om oljen fra det havarerte skipet Full City er helsefarlig.

– Det er ingen akutt helsefare om du bare tar i oljen. Du må ha kontakt med oljen ukevis eller månedsvis før det begynner å bli skadelig, eller du må være så uheldig at du svelger den, forteller kommuneoverlege Ivar Skogvold i Bamble og Kragerø kommuner til NTB.

_**Les mer:

Endret vindretning vanskeliggjør bergingsarbeidet**_

Flere av dem som henvender seg, ønsker å jobbe som frivillige med oppsamlingsarbeidet som IUA gjør. De som er frivillige, skal få en innføring i helse, miljø og sikkerhet (HMS) før de får delta i arbeidet.

Kapteinen avhørt

Politiet har avhørt kapteinen og annenstyrmann fra havarerte Full City.

– De satt i avhør i mange timer lørdag, fram til klokken 22, og de har foreløpig status som vitner. Statusen blir fortløpende vurdert, opplyste politiadvokat Siri Karlsen i Telemark politidistrikt på en pressekonferanse søndag.

Det spekuleres på hva som egentlig skjedde da Full City gikk på grunn utenfor Langesund i Telemark natt til fredag. Spesielt spørsmålet om hvorvidt skipets kaptein takket nei til hjelp som kunne ha begrenset oljeutslippenes omfang er et sentralt tema, melder TV 2.

_**Les også:

1120 tonn olje kan lekke ut**_

Avhørene foregår med tolk. Politiet tar sikte på å avhøre de fem øvrige av besetningsmedlemmene som ble igjen om bord etter grunnstøtingen, så fort det blir mulig.

Politiet etterforsker saken bredt for å se om det har blitt begått noe straffbart i forbindelse med at skipet Full City havarerte.

– Spesielt er dette med tanke på skipssikkerhetslovens påbud om varsling av norske myndigheter dersom det er fare for forurensning, andre typer varslinger og vakthold om bord, sier politiadvokaten.

Også i forhold til forurensningsloven og andre bestemmelser vil deres status som vitner bli vurdert fortløpende.

Politiet sitter på bevismateriale som dagbøker, kart, sertifikater og annet teknisk utstyr fra båten.

Slutter å skyte fugl

I visse områder er to tredeler av fuglebestanden berørt av oljesølet. Mesteparten av fuglen er tungt tilgriset av olje.

_**Les mer:

Avliver tilgriset sjøfugl**_

– Miljøvernministeren har sagt at vi skal begynne å vaske fuglene. Samtidig stanser vi avlivingen av fugl som ikke er døende, sier Odd Frydenlund Steen fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark på en pressekonferanse søndag.

Fuglene skal vaskes i et lokale på havneterminalen i Langesund.

Vaskingen går i gang for fullt mandag. Det er Norsk Ornitologisk Forening, Norges Naturvernforbund og Verdens Naturfond (WWF) som har hovedansvaret for vaskingen.

STR