Ordningen er ment å skulle gjelde elever i videregående skole.

Den finske regjeringen planlegger for tiden reformer i den videregående skolen. Et av forslagene er ifølge avisen Turun Sanomat å innføre en prøve for elever med gode språkkunnskaper. Består elevene denne prøven, slipper de undervisning i det aktuelle språket.

– En elev som for eksempel har vært utenlands og studert et språk bør kunne avlegge en prøve der vedkommende viser tilstrekkelige kunnskaper, sier Jorma Kauppinen i det finske utdanningsdirektoratet.

Om regjeringen får gjennomslag for forslaget, vil det tre i kraft fra begynnelsen av 2009.