Påskeøya, som hører til Chile, ligger i området hvor restene av Mir ventelig faller ned. Den chilenske regjeringen avslår en invitasjon til det russiske kontrollsenteret som styrer operasjonen.

Representanter for de landene som kan bli berørt av Mirs styrt har blitt invitert til Moskva for å følge prosessen fra kontrollsenteret. Den chilenske ambassadøren i Moskva har fått ordre om å holde seg hjemme, ifølge Space.com.

Chile vil fortsette kampanjen mot skroting av romfartsavfall i Stillehavet. Folk må blir klar over miljøproblemene knyttet til denne aktiviteten, sier landets utenriksminister Soledad Alvear.

(Origo)