— Her står estere, bulgarere, polakker og nordmenn sammen. Det er ikke riktig at dette handler om oss rike i vest mot de fattige i øst.

Jan Henrik Larsen fra Bergen står i lue med rød stjerne på et gatehjørne i Strasbourg. Levenet er øredøvende. Bak seg har fagforeningsmannen tusenvis av demonstranter fra hele Europa - arrangørene sier 50.000, politiet 30.000. De er væpnet med trommer, fløyter, sekkepiper, trekkspill og skraller, og er alle på vei til Europaparlamentet, der debatten om tjenestedirektivet skal begynne om et par timer.

— En markering av enhet i den europeiske fagbevegelsen. Vi vil rett og slett ikke ha dette direktivet, sier Eldar Myhre fra Stavanger, konserntillitsvalgt i Aker Kværner og en av et 50-tall nordmenn i toget. De har fått æren av å gå helt foran, sammen med Kypros og Andorra.

Det offentlige skjermes

Etter at de konservative og sosialdemokratene parlamentarikerne kom frem til et kompromiss før helgen, tyder alt på at fagbevegelsen vinner frem på viktige punkter:

«Opprinnelsesland-prinsippet», som skulle sikre at tjenesteytere kunne følge regelverket i sitt hjemland også når de tilbyr tjenester i andre land, vil bli fjernet.

Nasjonale særregler vil kunne beholdes, blant annet dersom det gjøres for å verne folkehelsen, miljøet eller av sosiale grunner.

Kompromisset vil etter alt å dømme føre til at store deler av offentlig sektor vil forbli skjermet fra konkurranse fra utlandet.

En lang rekke sektorer vil ikke være omfattet av direktivet, slik det nå ligger på bordet:

  • Apotektjenester

*Transporttjenester

  • Vakttjenester
  • Helsetjenester
  • Vikarbyråer
  • Drosje- og ambulansetjenester
  • Advokattjenester
  • Radio- og fjernsynstjenester

*Havnetjenester

  • Gambling

Antydning til splittelse

Blant bransjene som fortsatt vil være omfattet, er arkitektbransjen, frisørfaget, og ulike deler av byggebransjen, som rørleggere, elektrikere, snekkere og blikkenslagere.

Men detaljene var i går langt fra klarlagt.

— Det er veldig vanskelig å vite nøyaktig hva som ligger i forslaget. Det kommer an på hvordan teksten tolkes, sa LO-sekretær Ellen Stensrud under gårsdagens opptog.

Det var i går også uklart om enigheten mellom de konservative og sosialdemokratene, som sammen har et solid flertall i parlamentet, faktisk ville holde gjennom avstemningen. Fra begge leirer meldte det seg i går kritiske røster som mente løsningen som ligger på bordet var for dårlig.

— Kompromisset virker veldig skjørt. Derfor må vi stå løpet ut nå, sa Stensrud.

Sent i går kveld var det gruppemøter i de ulike fraksjonene i parlamentet, der detaljene ble diskutert. De fleste observatører i Strasbourg mente likevel at enigheten om kompromisset var solid nok til at det vil bli vedtatt i morgen, torsdag.

PROTEST: ¿ Vi er ikke imot utenlandsk konkurranse. Men vilkårene må være like. Polakkene her føler samme presset fra Romania som vi føler fra Polen, sier distriktssekretær JanHenrik Larsen i EL og IT Forbundet og Ove Toska (t.v.) fra Elektroarbeidernes Fagforening. Sammen med mange tusen andre inntok de gatene i Strasbourg i går. FOTO: EIRIK LUNTANG