-Det er vitenskapelig bevist at hvalkjøtt, særlig hvalspekk, akkumulerer farlig høye doser av giftige kjemikalier som dioksin og PCB, sa Yoko Tomiyama, leder av Japans forbrukerforbund.

-Til tross for denne kunnskapen så er Norge i ferd med å eksportere noe som åpenbart er forurenset. Hvis den japanske regjering tillater import av hvalkjøtt, så vil vi presse regjeringen til å omgjøre beslutningen, sa Tomiyama.

Fire forbrukergrupper — Sikkerhet først, Matvare- og landbruksnettverket, Kvinners demokratiklubb og Tokyos nettverk av lokale forbrukergrupper overleverte et brev til den norske ambassaden i Tokyo med bønn til regjeringen om å stanse eksporten.NTB