Pronk, som er Nederlands miljøvernminister, sier han har sett en god framdrift i forhandlingene mellom partene, spesielt når det gjelder CO2-fradrag for skogsdrift. Dette har vært et nøkkeltema som har splittet delegatene. Japan, Canada, Australia og Russland krever lettelser i sine CO2-forpliktelser, fordi deres store skoger binder CO2.Ministrene vil møtes utover kvelden for å diskutere Pronks utkast, og Pronk sa han ønsket enighet om avtalen søndag.