Prodi ønsket en tillitsvotering i nasjonalforsamlingens overhus i et forsøk på å dempe uenigheten om forslaget innen sentrum-venstrekoalisjonen.

Dersom han hadde tapt avstemningen, ville han blitt tvunget til å gå av. Men han vant voteringen med knapp margin, med 160 mot 158 stemmer.

Mange på venstresiden i italiensk politikk mener at forslaget er rasistisk. Det gir lokale myndigheter rett til å utvise folk som blir sett på som en trussel, uten å gjennomføre noen rettssak først.

Forslaget til ny sikkerhetspakke kommer nå til å bli sendt videre til deputertkammeret for godkjenning.