ANDREAS BONDEVIK, NTB

Ved Golfkrigen i 1991 var én av 50 ansatt i private selskaper, skriver avisa Financial Times, som i en artikkelserie har gransket den eksplosive veksten i handelen med militære tjenester. Tjenestene blir utført av såkalte private militære selskaper.

Selskapene blir gjerne forbundet med leiesoldater, men det utgjør bare en svært liten del av tjenestene som tilbys. I Irak gjør de alt fra å bygge militærbaser til å vaske soldatenes tøy og levere post.

— Den globale handelen med militære tjenester øker kraftig, og vi er først nå i ferd med å forstå det, sier Peter Singer ved Brookings Institution til FT. Han har nylig gitt ut boka «Corporate Warriors».

— Hele spekteret av militære tjenester er nå blitt privatisert på den ene eller andre måten.

700.000 ansatte

Ifølge avisa kjøper Pentagon tjenester fra flere enn 700.000 privat ansatte. Og alt tyder på at trenden med økt bruk av private selskaper i krigsområder vil fortsette. USA ønsker et forsvar som kan utplassere styrker hvor som helst på kloden i løpet av kort tid.

I tillegg har USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld signalisert at krigen mot terror vil pågå i ubestemt tid fremover. Det har også bidratt til en kraftig økning av et allerede massivt amerikansk forsvarsbudsjett. De private militære selskapene kommer ikke til å bli arbeidsløse med det første.

De fleste av de ansatte i de private selskapene er tidligere soldater, som har tjenestegjort i krigsområder. Mange av dem amerikanske elitesoldater, men også soldater fra andre land, som for eksempel de nepalske gurkhastyrkene.

Milliardindustri

Den globale handelen med militære tjenester er milliardindustri. Selskapene opererer allerede i 50 land. I Kabul i Afghanistan er det selskapet DynCorp som er ansvarlig for vaktholdet av president Hamid Karzai. I Colombia er selskapene tungt inne i president Uribes USA-støttede kamp mot kokainproduksjonen - og mot FARC-geriljaen.

— I lufta er vi frie til å gjøre som vi vil. Dersom FARC kommer i veien for sprayingen av kokaplantene blir de sprayet de også - men ikke med ugressdreper, sier en helikopterpilot ansatt i DynCorp til Financial Times.

I Irak er det selskapet Vinnell Group som trener den irakiske hæren. Selskapet har vært til stede i regionen siden i 1975, da de landet en svært lukrativ kontrakt på trening av den saudiske nasjonalgarden. Mellom 35.000 og 45.000 personer ansatt i Vinnell og andre private militære selskaper arbeider i Saudi-Arabia, skriver journalist Dan Briody i den nylig utgitte boka «The Iron Triangle».

Brøt våpenembargo

Mange mener det er problematisk at private selskaper tar over flere og flere av forsvarets oppgaver i krigsområder, ut fra overbevisningen om at stater skal ha monopol på bruk av militær makt. Men det amerikanske forsvaret har gjort seg avhengig av tjenestene fra private selskaper.

— Myndighetene kan ikke få gjort jobben uten dem, sa George Sigalos direktør i selskapet Haliburton nylig, ifølge FT. Haliburton er i søkelyset for sine forbindelser til Bush-administrasjonen. Visepresident Dick Cheney var tidligere direktør i selskapet.

I Storbritannia blusset debatten om de private selskapene opp da det på slutten av 90-tallet ble kjent at det britiske selskapet Sandline trosset en embargo og solgte våpen til partene i krigen i Sierra Leone. De britiske myndighetene måtte etter hvert innrømme at de kjente til våpensalget.

Andre peker imidlertid på fremveksten av de militære selskapene som et gode, og mener FN bør bruke private fredsbevarende styrker der det er vanskelig å få stater til å stille med soldater.

Mange analytikere har pekt på at det er den militære konsulentvirksomheten og ikke leiesoldatene som utgjør den mest problematiske delen av den private militærindustrien. Vinnell og DynCorp, med tette bånd til Pentagon, tilbyr militær ekspertise, trening og strategisk analyse, og får dermed innflytelse på militær planlegging.

Unngår granskinger

Forrige gang Nigeria sendte fredsbevarende styrker til Liberia ønsket USA å delta, men det var politisk ømtålig fordi Nigeria var styrt av diktatoren Sani Abacha. Løsningen ble å leie to private selskaper til å bistå styrken med logistikktjenester. Også i sommer deltok selskapet PAE i konflikten i Liberia, under ledelse av noen få marinesoldater.

Ifølge Peter Singer kunne bruk av private selskaper under krigen i Rwanda spart hundretusenvis av liv.

Men Pentagon møter også kritikk for å bruke private selskaper til militære operasjoner der det er for kontroversielt til å sende soldater fra hæren, som for eksempel i Colombias kamp mot FARC-geriljaen.

— Det er åpenbart en måte å unngå nøye undersøkelser. Dersom amerikanske soldater hadde gjort jobben, hadde komiteene i Kongressen stilt mange flere spørsmål om hva som foregikk, sier Adam Isacson, ved Centre of International Policy til Financial Times.

PASSER KAZAI: Den globale handelen med militære tjenester er milliardindustri. Selskapene opererer allerede i 50 land. I Afghanistan er det selskapet DynCorp som er ansvarlig for vaktholdet av president Hamid Karzai.

FOTO: SCANPIX/REUTERS