1957: Osama bin Laden blir født i Riyad, Saudi-Arabia. Han er nummer 17 av 52 barn som oppfostres av Muhammed bin Laden, landets rikeste bygningsentreprenør. Moren er syrisk.

1979: Bin Laden er ferdig utdannet sivilingeniør og drar til Afghanistan. Der slutter han seg til bevegelsen Mujahedin som kjemper mot den sovjetiske invasjonsstyrken og leder geriljagrupper i flere store slag.

1988: Bin Laden etablerer «al-Qaida», en organisasjon som skal skaffe soldater og penger til den afghanske motstandsbevegelsen. USA mener at «al-Qaida» senere er utviklet til en internasjonal terroristorganisasjon som har alliert seg med den islamske gruppen «Hellig krig» og andre liknende organisasjoner.

1991: Krigen i Afghanistan er over og bin Laden er vendt tilbake til Saudi-Arabia som helt. Han arbeider i farens selskap og må flykte fra landet fordi han er motstander av Saudi-Arabias allianse med USA under Gulfkrigen. Han drar først tilbake til Afghanistan og så til Khartoum, hovedstaden i Sudan. Der etablerer han flere selskaper og høster ros fra Sudans ledere fordi han investerer i landet.

1992: En bombe eksploderer i et hotell i Aden, Jemen og dreper to østerrikske turister. Amerikansk etterretning mener at dette var bin Ladens første terrorangrep. Målet var amerikanske tropper på vei til en humanitær aksjon i Somalia. De bodde på hotellet, men forlot det kort tid før bomben eksploderte.

1993: En bilbombe sprenges i World Trade Center i New York. Seks mennesker dør og eksplosjonen forårsaker skader for over 2 milliarder kroner. Hjernen bak aksjonen, Ramzi Yousef, blir arrestert i Pakistan i 1995 og utlevert til USA. Etterforskningen tyder på at han var finansielt knyttet til bin Laden. Senere samme år blir atten amerikanske soldater drept i et terrorangrep i Mogadishu, Somalia. Amerikansk etterretning mener at terroristene bak angrepet fikk trening i leirer i Nord-Sudan som drives av bin Laden.

1995: Mislykket attentatforsøk mot Egypts president Hosni Mubarak under besøk i Etiopia som knyttes til bin Laden. Noen måneder etter blir fem amerikanere og to indere drept av en bilbombe i Saudi-Arabia. Bin Laden nekter befatning med aksjonen, men hyller dem som sprengte bomben.

1996: President Bill Clinton undertegner en topp hemmelig ordre som gir CIA fullmakt til å bruke alle midler for å ødelegge bin Ladens terroristnett. Samme år ødelegger en bilbombe en amerikansk militærbolig i Dharan, Saudi-Arabia og dreper 19 arbeidere. En shia-muslimsk gruppe fra Saudi-Arbia med mulig forbindelse til bin Laden antas å stå bak aksjonen. Bin Laden sender ut en erklæring om hellig krig for å drive amerikanske styrker bort fra den arabiske halvøyen og uttaler støtte til islamske revolusjonære grupper over hele verden.

1998: To bomber eksploderer samtidig ved de amerikanske ambassadene i Kenya og Tanzania. 214 mennesker blir drept og over 4000 såret. USA mistenker bin Laden for å stå bak og gjengjelder med krysserrakettangrep mot treningsleirer i Afghanistan og en fabrikk i Khartoum. USA mener å ha funnet bevis for at bin Laden forsøker å anskaffe masseødeleggelsesvåpen for bruk mot amerikanske mål. En arabisk avis skriver at han ikke bare er interessert i kjemiske og biologiske stridsmidler, men også kjernefysiske våpen.

1999: Amerikanske påtalemyndigheter utferdiger en omfattende tiltale mot bin Laden og 11 andre mistenkte i hans terroristorganisasjon «al-Queda». Ifølge tiltalen står de bak bombeaksjonene i Saudi-Arabia, Somalia. Kenya og Tanzania.

2000: Terroristangrep mot det amerikanske marinefartøyet USS «Cole» når det ligger i havn i Aden, Jemen. 17 besetningsmedlemmer blir drept og 39 såret. Mistanken peker igjen mot bin Laden og hans menn.

2001: Fem tilhengere av bin Laden dømmes for å ha stått bak bombeaksjonene i Kenya og Tanzania. Rettssaken pågår i ni uker og det føres over 90 vitner, blant dem informanter fra bin Ladens egen organisasjon. To av de dømte risikerer dødsstraff.